Ponowne przeliczenie emerytury 2023. Kiedy jest możliwe i co możemy dzięki temu zyskać?

Możliwość złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury lub renty przysługuje osobie, która posiada prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń ze względu na swoją niezdolność do pracy. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Ponowne przeliczenie emerytur i rent skierowane jest do osób posiadających prawo do jednego z tych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. Może ono skutkować zwiększeniem pobieranej przez nas kwoty. Co ważne, jeśli jednak okaże się, że po przeliczeniu nasza emerytura lub renta wyniesie mniej niż ta, którą obecnie otrzymujemy, nasze dotychczasowe świadczenie pozostanie niezmienne. Oznacza to, że nawet pomimo możliwości wystąpienia niekorzystnego dla nas wyniku na całym procesie możemy jedynie zyskać.

Zobacz wideo Odwieczne pytanie - co stało się z pieniędzmi z komunii? [SONDA]

Ponowne przeliczenie emerytury lub renty. Kiedy można z tego skorzystać?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał ponownego przeliczenia naszego świadczenia, musimy złożyć wniosek ERPO. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe dla osób, które:

  • w momencie składania wniosku o przyznanie wybranego świadczenia nie dysonowały dokumentami za wszystkie okresy ubezpieczenia, które mogłyby zostać uwzględnione przy obliczaniu wysokości świadczenia;
  • mogą obecnie udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwały po przyznaniu świadczenia;
  • po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponowne przeliczenie emerytury dla osób aktywnych zawodowo po jej przyznaniu. Kiedy jest możliwe?

W sytuacji, gdy mając status emeryta lub rencisty wykonujesz pracę zarobkową i z tego powodu podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu, masz prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości pobieranego świadczenia z doliczeniem okresów składkowych. Procedura ta jest możliwa raz do roku, po zakończeniu kwartału kalendarzowego. ZUS może także przeliczyć twoje świadczenie w sytuacji, gdy po jego przyznaniu nadal pracujesz i osiągasz wynagrodzenie, które będzie miało wpływ na wysokość podstawy wymiaru twojej emerytury lub renty. Masz możliwość zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków:

  • z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, w których podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom społecznym;
  • z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosiłeś wniosek o emeryturę albo o przeliczenie podstawy jej wymiaru.

Uwaga! Przeliczanie emerytur i rent odbywa się z podziałem na świadczenia ustalone według starych zasad oraz te przyznane zgodnie z nowymi wytycznymi. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ZUS-u.

Więcej o: