Dorabianie na wcześniejszej emeryturze. Limit przychodów pójdzie w górę od 1 czerwca

Już 1 czerwca w życie wejdą nowe limity przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Osoby, które skorzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą mogły dorobić więcej. Nowe stawki opracowane przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiły się na łamach dziennika urzędowego "Monitor Polski".

Świadczeniobiorcy korzystający z renty lub wcześniejszej emerytury mają możliwość dorabiania poprzez podejmowanie zatrudnienia. Ich przychody nie mogą jednak przekraczać limitu, który jest ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych raz na trzy miesiące. Jeśli zarobki rencisty lub osoby, która nie ukończyła wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 dla mężczyzn), znajdą się powyżej ustalonej granicy, może to skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem pobieranego dotychczas świadczenia.

Zobacz wideo Dominik Brodacki gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl (19.05)

Nowy limit przychodów dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Kwota wzrośnie o blisko 300 zł

Jeśli nie chcemy mierzyć się z problemem zmniejszonego lub nawet całkowicie wstrzymanego świadczenia powinniśmy pilnować, by nasze zarobki nie okazały się wyższe niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dotychczas kwota ta wynosiła 4713,50 zł. Od 1 czerwca stawka wzrośnie jednak do 4987,00 zł, czyli o prawie 300 zł.

Przekroczenie limitów przychodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ile możesz stracić?

Co jednak w sytuacji, gdy twoje zarobki przewyższają ustalone limity? To, co stanie się z pobieranym przez ciebie świadczeniem zależy od tego, o ile przekraczasz ustalone kwoty. W najgorszym przypadku, jeśli zarabiasz więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, twoja wcześniejsza emerytura lub renta zostaną całkowicie zawieszone. Obecnie jest to 8753,60 zł, a od 1 czerwca kwota ta podskoczy do 9261,60 zł. Nieco lepiej sytuacja ma się w przypadku przychodu, który przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W takiej sytuacji twoje świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Maksymalna kwota, o jaką może zostać pomniejszone twoje świadczenie to: 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 zł dla rent z uznania częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawnienie ma jedna osoba.

Więcej o: