Dodatek dla małżeństw z długim stażem. 5 tys. złotych i więcej dla seniorów. Potrzebny jeden dokument

Petycja dotycząca przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego dla małżeństw z długim stażem trafiła już do Senatu. Według jej autora seniorzy, którzy od co najmniej 50 lat są małżeństwem, powinni otrzymać minimum pięć tysięcy złotych dodatku.

W Polsce małżeństwa z 50-letnim stażem otrzymują od prezydenta Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie jest to jednak forma wsparcia finansowego. Autor petycji dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, wniósł o wprowadzenie zapisów o świadczeniu rodzinnym dla małżonków - o stażu małżeńskim przynajmniej 50 lat i powyżej. Jakie zmiany może wprowadzić?

Zobacz wideo

Dodatek małżeński 2023. Jakie wsparcie mogą otrzymać pary z długoletnim stażem?

Według petycji, która wpłynęła do Sejmu 24 stycznia 2023 roku, osoby z długoletnim stażem małżeńskim mogą otrzymać wsparcie finansowe. Zgodnie z intencją autora petycji (dane nie zostały upublicznione), wysokość jednorazowego świadczenia byłaby uzależniona od długości stażu małżeńskiego. Kwota ta byłaby nieopodatkowana. Za 50 lat małżeństwa seniorzy otrzymaliby 5 tys. zł, za 60 lat małżeństwa 6 tys. zł, kolejno za 70 lat - 7 tys. zł, za 75 lat - 7,5 tys. zł, natomiast za 80 lat - 8 tys. zł.

Aby otrzymać świadczenie, seniorzy musieliby dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Petycja jest w dalszym ciągu rozpatrywana, nie wiadomo, czy dodatek dla małżeństw zostanie wprowadzony w tym roku, czy w kolejnych latach.

Dodatek ma uhonorować małżeństwa z długoletnim stażem

Żeby świadczenia były wypłacane, najpierw swoje stanowisko musi przedstawić Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jeśli petycja zostanie przez nią uznana, wówczas Senat może przygotować projekt ustawy. Według autora petycji, wprowadzenie świadczeń byłoby uhonorowaniem długoletnich małżeństw. Może to również poprawić sytuację materialną wielu seniorów. "Małżonkowie o tak długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat" - argumentował autor petycji.

W petycji zamieszczono też wyliczenia resortu rodziny, które pokazują, jak wielkie mogą być koszty tego świadczenia. W przypadku małżeństw z 50-letnim stażem byłaby to całkowita kwota rocznie - 48,4 mln złotych, z 55-letnim stażem wyniosłaby 23,5 mln złotych, z 60-letnim stażem - 10,8 mln zł, natomiast z 65-letnim stażem - 3,8 mln zł. "Kwota świadczenia rocznie nie przekroczyłaby więc 100 mln złotych, a dane statystyczne wskazują na rekordową (od czasu II wojny światowej) umieralność seniorów w czasie ostatnich lat" - przekazano w petycji.

Więcej o: