Jaką dostaniesz emeryturę? Sprawdzisz to w kilka chwil. Sejm poparł Centralną Informację Emerytalną

Sejm zatwierdził projekt ustawy powołującej do życia Centralną Informację Emerytalną. Nowy system ma umożliwić podatnikom szybkie i łatwe sprawdzenie informacji na temat ich oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia. "Start już w przyszłym roku" - zapowiada prezes Grupy PFR.

Ustawa o utworzeniu Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) trafiła do Sejmu po tym, jak została odrzucona przez Senat. Czwartkowe posiedzenie izby niższej okazało się przychylne dla projektu, który ostatecznie zaakceptowano. Trafi on teraz w ręce prezydenta do podpisu.

Zobacz wideo PiS pyta w referendum o wiek emerytalny. "Bezdennie głupie"

Przyszłą emeryturę sprawdzisz w kilka minut. Ma powstać system Centralnej Informacji Emerytalnej

CIE ma być systemem umożliwiającym użytkownikom szybki dostęp do informacji dotyczących zarówno stanu ich oszczędności o charakterze emerytalnym, jak i szacunków na temat wysokości ich przyszłych świadczeń. Jego baza danych miałaby obejmować konta osadzone w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), pieniądze odłożone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), oraz takie prywatne formy oszczędzania jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE). CIE docelowo ma działać zarówno w formie aplikacji na telefon, jak i stanowić część domeny gov.pl.

Aplikacja do oszczędności emerytalnych. "CIE to nowoczesne cyfrowe państwo"

Utworzeniu systemu CIE przyświeca idea ułatwienia Polakom dostępu do informacji na temat oszczędzanych przez nich pieniędzy. "Przyszły emeryt dzięki CIE uzyska wiedzę o swojej oczekiwanej sytuacji finansowej na emeryturze, co zwiększy jego świadomość oraz da bodźce do lepszego planowania finansowego. CIE to także nowoczesne cyfrowe państwo i lepsza jakość usług publicznych. Każdy Polak nie będzie musiał czekać na listy z ZUS, szukać stanu konta w OFE, czy IKE. W jednym miejscu znajdzie przegląd wszystkich swoich oszczędności emerytalnych" - argumentuje prezes Grupy PFR Paweł Borys. Jak zapowiedział w serwisie X (dawny Twitter), start systemu planowany jest na przyszły rok.

Pieczę nad gromadzeniem, organizacją, przechowywaniem oraz zabezpieczeniem informacji o charakterze emerytalnym w nowym systemie państwowym miałby sprawować właśnie Polski Fundusz Rozwoju. Do jego obowiązków będzie należało również zadbanie o to, by CIE pozostawał kompatybilny z pozostałymi platformami takimi jak ZUS czy KRUS.

Więcej o: