Waloryzacja dodatków do emerytur w 2023. Na ile mogą liczyć seniorzy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło w tym roku waloryzację kwotowo-procentową dodatków do emerytury. Oznacza to, że w tym roku świadczeniobiorcy mogą liczyć na wyższe dodatki. O ile?

Poprzez waloryzację świadczeń osoby, które je pobierają i są w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na nieco więcej pieniędzy. Ma to zabezpieczyć przed skutkami wysokiej inflacji. Waloryzacja świadczeń oraz dodatków jest przeprowadzana raz w roku. Wprowadzone w tym roku kwoty obowiązują od 1 marca danego roku.

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Waloryzacja dodatków emerytalnych. O ile wzrosły świadczenia?

W tym roku po waloryzacji sumy dodatkowych świadczeń wzrosły nawet o kilkadziesiąt złotych. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 114,8 proc. Wynoszą one kolejno:

  • dodatek pielęgnacyjny i kombatancki wzrosły z 256,44 zł do 294,39 zł,
  • dodatek kompensacyjny wzrósł z 38,47 zł do 44,16 zł,
  • dodatek dla nauczycieli za tajne nauczanie podczas okupacji również wzrósł z 256,44 zł do 294,39 zł,
  • dodatek dla osób deportowanych do pracy przymusowej w obozach pracy wynosi między 14,76 zł a 279,71 zł. Jego wysokość zależy od ilości przepracowanych miesięcy,
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi aktualnie 441,59 zł, zamiast dotychczasowych 384,66 zł.

Na czym polegają waloryzacje świadczeń?

W tym roku dodatki do świadczeń wzrosły na podstawie waloryzacji kwotowo-procentowej. Opiera się ona na wskaźniku waloryzacji. To współczynnik, przez który są mnożone wartości świadczenia. Z kolei waloryzacja kwotowa zakłada konkretną, minimalną wartość podwyżki.

Jeśli zostają zastosowane obie, wówczas dochodzi do zwiększenia wartości świadczenia o wartość danego wskaźnika waloryzacji w danym roku. W tym roku emeryci skorzystali również z 13. (1588,44 zł brutto) oraz 14. emerytury (1588,44 zł brutto) - dwóch dodatkowych świadczeń pieniężnych.

Więcej o: