Jesteś beneficjentem 500 plus? Możesz otrzymać nawet 400 zł więcej. Wystarczy wniosek do ZUS

Żłobkowe w kwocie 400 zł to kolejne wsparcie skierowane do rodzin z dziećmi. Może być pobierane razem z 500 plus, jednak przybiera nieco inną formę. Pieniądze są przeznaczane na opłacenie opieki dla dziecka w formie pobytu w placówce lub opiekuna dziennego. Kto może skorzystać z tego świadczenia? Podpowiadamy, jak złożyć o nie wniosek do ZUS.

W ramach świadczenia żłobkowego rodzice lub opiekunowie prawni mogą zdecydować o pokryciu części kosztów żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego dla swojego dziecka. Maksymalna kwota, jaką można w ten sposób otrzymać, wynosi 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie nie może być jednak wyższe, niż rzeczywisty koszt zapewnienia dziecku opieki.

Zobacz wideo 42 dni męki. Tak wygląda rzeczywistość ferm przemysłowych

Żłobkowe nie dla każdego i nie na każde dziecko. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Według ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym o żłobkowe mogą ubiegać się osoby, które nie korzystają z rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Przeszkodą w uzyskaniu wsparcia nie będzie natomiast pobieranie świadczenia 500 plus. Żłobkowe przysługuje nam gdy dziecko:

  • jest pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • jest pierwsze w rodzinie, a na kolejne nie otrzymujemy RKO,
  • jest drugie i kolejne w rodzinie, ma mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy i pobieraliśmy na nie RKO w łącznej przysługującej wartości.

W przeciwieństwie do świadczenia 500 plus, żłobkowe nie trafia na konta rodziców i opiekunów prawnych. Pieniądze są przelewane bezpośrednio na rachunek placówki opiekuńczej lub opiekuna dziennego. Przy przyznawaniu świadczenia żłobkowego kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

Wniosek o żłobkowe. Rodzice muszą skorzystać z formy elektronicznej

Aby skorzystać ze żłobkowego, konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości internetowej. Od marca chętni mogą złożyć wniosek również przez aplikację mZUS. Wszystkie informacje przydatne podczas ubiegania się o żłobkowe znajdziesz na stronie ZUS-u.

Więcej o: