Ważne zmiany dla kierowców w UE. Nowe przepisy wprowadzą poważne ograniczenia. W kogo uderzą?

W marcu Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmiany przepisów unijnych odnoszących się do praw jazdy. Unijny projekt wzbudził wśród milionów kierowców wiele kontrowersji, głównie za sprawą wprowadzenia znacznych ograniczeń oraz zaostrzeń przepisów. Kogo w największym stopniu dotkną planowane zmiany?

We wrześniu projektowane zmiany trafiły pod obrady Parlamentu Europejskiego. Aktualnie członkowie komisji zgłaszają wszelkie poprawki. Zmiany zostaną poddane głosowaniu w grudniu 2023 roku. Już dziś wiadomo jednak, że wiele postanowień, z uwagi na szereg kontrowersji, może ostatecznie nie wejść w życie. Kogo w największym stopniu dotkną nowe przepisy? 

Zobacz wideo Jacek Męcina: Czeka nas zalew biedaemerytur, jeśli wprowadzimy emerytury stażowe

Ważne zmiany dla milionów kierowców w UE. Czeka ich zaostrzenie przepisów

Głównym celem czwartej dyrektywy unijnej jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dalszy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Według informacji zawartych w uzasadnieniu projektowanej dyrektywy do 2050 roku UE zamierza doprowadzić do zerowej liczby wypadków śmiertelnych we wszystkich rodzajach transportu. Po przeanalizowaniu danych związanych z wypadkami śmiertelnymi wnioskodawcy zadecydowali o zmianach w przepisach, które w największym stopniu dotkną: osoby starsze, a także początkujących kierowców.

Przed końcem roku zgłaszane przez członków unijnej komisji transportu zmiany muszą zostać przedyskutowane i poddane głosowaniu w Komisji Transportu. Wśród zgłoszonych poprawek znalazło się m.in.

  • rozdzielenie prawa jazdy kategorii B, na dwie różne kategorie: B i B+ (przepis ten ma na celu "ograniczyć ekspansję suvów". Zakłada on, że standardowe prawo jazdy B obowiązywałoby wyłącznie w przypadku pojazdów o DMC do 1,8 tony. Po dwóch latach kierowca mógłby poprzez zdanie kolejnego kursu i egzaminu rozszerzyć swoje uprawnienia do kategorii B+, która pozwalałaby na prowadzenie pojazdu o DMC do 3,5 tony. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych zgłoszonych poprawek);
  • wprowadzenie dodatkowych badań dla starszych kierowców (według regulacji wszystkie kraje członkowskie miałyby wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców po 70. roku życia maksymalnie co 5 lat. Poprawki uwzględniły także pomysł wprowadzenia obowiązkowych badań dla 60-latków, maksymalnie co 7 lat oraz 80-latków co 2 lata);
  • nałożenie ograniczeń na nowych kierowców (regulacja zakłada, że początkujący kierowcy w swoim okresie próbnym, mogliby prowadzić pojazdy wyłącznie w godzinach od 6 rano do północy. Uzasadnieniem wprowadzenia poprawki było przeciwdziałanie zjawisku prowadzenia pod wpływem alkoholu pojazdów przez młodych kierowców. Według unijnych wnioskodawców młodzi ludzie powtarzają ten proceder po nocnych imprezach). 

Cyfrowe prawo jazdy dla unijnych kierowców. Jedna, centralna baza danych

Oprócz znacznych ograniczeń w związku z dyrektywą planowane jest wprowadzenie cyfrowego dokumentu prawa jazdy, które miałoby być respektowane w całej Unii Europejskiej. Informacje o kierowcach z Europy znalazłyby się w jednej, centralnej bazie danych. Zapobiegłoby to m.in. nielegalnemu działaniu kierowców, którzy np. zostali czasowo pozbawieni dokumentu w Polsce, a starają się o jego wyrobienie w innym kraju członkowskim. Co więcej, oznaczałoby to także wprowadzenie unijnego taryfikatora punktów karnych oraz uproszczenie procedur egzaminacyjnych - kierowca, który zdałby teoretyczny egzamin w Polsce, mógłby zdawać egzamin praktyczny np. w Niemczech. 

Więcej o: