Złożenie wniosku nie wystarczy, by otrzymać 500 plus. ZUS podaje warunki otrzymania świadczenia

W ramach programu "Rodzina 500 plus" rodzice albo opiekunowie otrzymują dodatkową sumę na wsparcie wychowania dziecka. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe, co oznacza, że przysługuje ono wszystkim w takiej samej kwocie. Istnieje jednak szereg warunków, które muszą zostać spełnione.

Świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Wysokość przyznawanej kwoty jest identyczna dla każdego, nie zmienia się w zależności od dochodów i nie ulega opodatkowaniu. Zgodnie z nazwą wartość świadczenia wynosiła dotychczas 500 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2024 roku podniesiona zostanie do wysokości 800 zł. Choć kryteria przyznania 500 plus są dość przejrzyste, również w przypadku tego świadczenia obowiązują pewne dodatkowe kryteria, o których należy pamiętać.

Zobacz wideo Czy młodym Polakom dobrze żyje się w Polsce? Jak podchodzą do 800 plus? [SONDA]

Kto może stracić 500 plus? ZUS podaje dokładne warunki

Świadczenie 500 plus przysługuje matce lub ojcu dziecka. Otrzymać może je również jego opiekun faktyczny pod warunkiem, że dziecko mieszka wspólnie z nim oraz znajduje się na jego utrzymaniu. Ponadto prawo do świadczenia przysługuje między innymi opiekunom prawnym lub rodzicom zastępczym, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa dziecko.

Podobnie jak inne formy pomocy społecznej również 500 plus objęte jest dodatkowymi wymaganiami, których niespełnienie może uniemożliwić pobieranie świadczenia. Z programu nie skorzystają między innymi osoby, których dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie. Należą do nich między innymi młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, areszty śledcze, zakłady karne lub szkoły wojskowe. 

500 plus nie otrzymują również osoby, które otrzymują podobne świadczenie z innego państwa. Reguła ta dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Wielkiej Brytanii. ZUS podaje ponadto, że świadczenie nie przysługuje osobom, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim oraz których dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko. Prawo do otrzymywania 500 plus naturalnie tracimy również w sytuacji, w której dziecko skończy 18. rok życia.

Gdzie można złożyć wniosek o 500 plus? O świadczenie trzeba ubiegać się co roku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przestrzega, że 500 plus można stracić również w przypadku niezłożenia wniosku. Prawo do świadczenia ustalane jest bowiem na okres jednego roku, trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku kolejnego. Aby otrzymywać świadczenie przez cały rok, wniosek należy złożyć od 1 lutego do 30 czerwca. W przypadku przeoczenia tego terminu nie przepada szansa na złożenie wniosku. Po jego przyjęciu świadczenie będzie wypłacane jednak od miesiąca, w którym złożony został wniosek, a nie od czerwca.

Wniosek o otrzymanie 500 plus złożyć można elektronicznie przez PUE ZUS. Matka lub ojciec dziecka mogą również wystąpić o świadczenie za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Emp@tia oraz banku.

Więcej o: