Nielegalne oprogramowanie na przetargach

Od początku roku rośnie liczba zgłoszeń od Klientów i Partnerów związanych z przetargami i zapytaniami ofertowymi. Zgłoszenia dotyczą głównie oszustw związanych z dystrybucją nielegalnego oprogramowania, w tym wysokiej jakości podróbek produktów.
embed

Wśród pokrzywdzonych znajdują się podmioty administracji publicznej, instytucje centralne oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa. W wielu miejscach zostały wszczęte postępowania karne wobec nieuczciwych dostawców. Oszustwa dotyczą zarówno zakupu samego oprogramowania jak i komputerów z preinstalowanym oprogramowaniem.

Do najczęściej zgłaszanych oszustw należą:

  • Fałszywe Certyfikaty Autentyczności dla systemów Windows,  często dostarczane na płachtach woskowanego papieru;
  • Certyfikaty Autentyczności dla systemów Windows pochodzące z komputerów poddanych złomowaniu - posiadanie takiego Certyfikatu nie uprawnia do legalnego użytkowania systemu operacyjnego;
  • Klucze produktu dostarczane elektronicznie lub w postaci wydrukowanych tabel ( zazwyczaj są to klucze kradzione lub fałszywe)
  • Fałszywe elementy w oryginalnych opakowaniach (często oprogramowanie dostarczone jest na nośnikach typu pendrive lub DVD R, może ono zawierać szkodliwe aplikacje i wirusy)
  • Podróbki przemysłowe - do złudzenia przypominają oryginalne produkty, często zawierają szkodliwe aplikacje i wirusy;

Odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników oraz zaufanie do kanałów dystrybucyjnych

producenci zalecają zakupy oprogramowania tylko w znanych, autoryzowanych firmach, które są w stanie udowodnić, iż oferowane oprogramowanie pochodzi z autoryzowanej dystrybucji. Zdarzały się bowiem przypadki dostarczania nielegalnego oprogramowania, pochodzącego od nieautoryzowanego dystrybutora zagranicznego lub zakupionego za pośrednictwem portali aukcyjnych.

Oprogramowanie pochodzące z nieautoryzowanych źródeł, zarówno bezpośrednio pobierane z Internetu jak i udostępniane na fałszowanych nośnikach może być źródłem poważnych konsekwencji dla użytkownika. Ostatecznie bowiem to na użytkowniku programu spoczywa ciężar dowodu wykazania, że spełnił wymagania legalnego nabycia programu. Instalowanie fałszywego oprogramowania zwiększa ryzyko zainfekowania komputera programami szpiegowskimi  i innymi niebezpiecznymi programami, np. wirusami.

Zamawiający, we własnym, dobrze pojętym interesie powinien żądać, by sprzedający przedstawił dokumenty bezspornie świadczące o tym, że dostarcza nowe i oryginalne oprogramowanie np. oświadczenie autoryzowanego dystrybutora lub producenta sprzętu komputerowego.