OPTeam zmierza na zachód

OPTeam zapowiada nowe produkty i usługi w obszarze e-commerce, oraz ekspansję na zachód.
embed

OPTeam SA działa na polskim rynku IT od 1988 roku, zaś od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad 25 letni okres działalności firmy przełożył się na realizację wielu projektów informatycznych dla uczelni, przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Po okresie zmian wewnętrznych OPTeam ? wskazuje na  nowe kierunki rozwoju na rynku IT. Jednym z głównych elementów planowanej strategii jest ekspansja na rynki zagraniczne. Kolejny aspekt to rozwój produktów i usług w obszarze eCommerce, który zakłada digitalizacje kluczowych procesów klienta biznesowego. OPTeam S.A. planuje również rozbudowę wiodących obszarów obecnej działalności zakładając rozwój takich usług i produktów jak m.in. systemy wykorzystujące karty elektroniczne, infrastruktura IT, systemy ERP, e-usługi dla uczelni i administracji publicznej.

Jak podkreśla Janusz Bober, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A. ? Jesteśmy dumni z aktywności i zmian jakie spółka podjęła w ostatnich latach. Chcemy jednak rozwijać się dalej i wejść na wyższy poziom, zarówno pod względem skali naszego biznesu, jak i innowacyjności oferty. Chcielibyśmy, aby w najbliższych latach OPTeam rozszerzył swoją działalność na rynku IT przede wszystkim w zakresie outsourcingu IT na rynkach zagranicznych oraz eCommerce. Kluczowym elementem pozostaje dalszy rozwój dotychczasowych produktów firmy, które stanowią jej silną stronę. Istotny element to również efekt synergii biznesowej, którą uzyskujemy z tytułu współpracy z Polskimi ePłatnościami.

Konsekwentny rozwój oferty i współpraca z Polskimi ePłatnościami

Obecnie aż 130 polskich uczelni wdrożyło aplikacje oferowane przez OPTeam a liczba wydanych kart elektronicznych przekroczyła 3 mln. W kontekście aktualnej oferty OPTeam planuje utrzymanie i dalszy rozwój produktów w kluczowych obszarach. Poza systemami kartowymi oraz e-usługami dla uczelni i administracji publicznej OPTeam stawia również na rozwój tak kluczowych na rynku IT usług jak technologia z zakresu bezpieczeństwa i ochrona danych oraz infrastruktura IT.  Spółka wspierać będzie również dalszy rozwój Polskich ePłatności w zakresie budowania przez PeP pozycji lidera w zakresie dynamiki wzrostów na rynku płatności elektronicznych. 

Nowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający OPTeam Radosław Bednarski

W realizacji nowej strategii spółce ma pomóc nowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający Radosław Bednarski, który

 

pełnił szereg funkcji menadżerskich wyższego szczebla w firmach takich jak RR Donnelley, Sygnity S.A. czy też KMPG. 

Planowana zmiana zakłada poszerzenie oferty technologicznej, uelastycznienie jej a tym samym możliwość udzielania odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby otoczenia rynkowego. Co więcej wejście na stale rozwijający się rynek e-commerce oraz rozszerzenie oferty outsourcingu usług IT zakłada stworzenie specjalizacji oraz utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług.? zauważa Radosław Bednarski, Wiceprezes Zarządu.

Jak podkreśla Wacław Szary, Prezes Zarządu Spółki OPTeam - Jestem przekonany, że nowe obszary, które chcemy uruchomić będą stanowić wartościowe wsparcie dla skutecznej realizacji planów rozwojowych spółki .