Komenda Główna Policji uruchomi biuro do spraw cyberprzestępczości

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP, już za kilka dni ruszy biuro do spraw cyberprzestępczości prowadzone przez Komendę Główną Policji. Jego celem ma być koordynacja już istniejących struktur policyjnych zajmujących się walką z cybernetycznymi zagrożeniami.

Możemy liczyć na to, że nowe biuro do spraw cyberprzestępczości działające przy Komendzie Głównej Policji stanie się dla organów ścigania swoistym centrum wiedzy wprowadzającym najnowocześniejsze rozwiązania do walki z cyberprzestępczością. W zakresie jego działalności znajdą się również opracowania propozycji zmian prawnych dotyczących problematyki skutecznej walki z cybernetycznymi przestępcami.

Warto wspomnieć, że od ponad dwóch lat każda komenda wojewódzka (łącznie z komendą stołeczną) ma już swój wydział do walki z cyberprzestępczością. Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP podkomisarz Dominik Rozdziałowski, pełnomocnik do spraw utworzenia biura ds. cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji:

Wydziały są różnej wielkości, dostosowane do wielkości danego garnizonu policji, ale jest to struktura wydziału, czyli duża komórka jak na policję. I policjanci tam pracujący zajmują się głównie pracą pozaprocesową, czyli tak naprawdę operacyjną.

Nowe biuro do spraw cyberprzestępczości działające przy Komendzie Głównej Policji może stać się rozwinięciem istniejącego już zespołu do walki z cyberprzestępczością. Obecnie zatrudnieni w nim policjanci zajmują się między innymi identyfikacją i zwalczaniem cyberprzestępstw, współpracując przy tym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym (zarówno w kraju, jak i za granicą).

Czytaj też: Nie otwieraj tego filmu. Całkowicie zawiesi twojego iPhone'a

Ostatni raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący bezpieczeństwa w Polsce wskazuje, że cyberprzestępczością w naszym kraju parają się zarówno zorganizowane grupy, jak i osoby indywidualne. Rosnący dostęp do internetu sprzyja rozwojowi tego typu zagrożeń. Celem cyberprzestępców są często systemy informatyczne, ale ich działalność zazwyczaj niesie ze sobą szkody o charakterze ekonomicznym.

Więcej o: