Sztucznej inteligencji ufamy bardziej niż szefom. Pracownicy: Roboty radzą sobie lepiej z częścią zadań

Sztuczna inteligencja jest już powszechnie używana w wielu przedsiębiorstwach i - jak wynika z najnowszych badań - pracownicy ufają SI bardziej niż swoim przełożonym. Co ciekawe, przoduje w tym wschód, podczas gdy społeczeństwa zachodu są bardziej wstrzemięźliwe.
Zobacz wideo

Badanie "AI at Work" zostało przeprowadzone przez Oracle oraz Future Workplace już po raz drugi. Przebadano 8370 pracowników z 10 krajów. Wyniki badania wskazują, że sztuczna inteligencja jest prężnie wdrażana w środowisku pracy. W zeszłym roku z rozwiązań opartych na SI korzystała 1/3 ankietowanych, w tym roku ta liczba wzrosła do ponad 50 proc.

Najchętniej z tej technologii korzystają Chińczycy (77 proc.) oraz Hindusi (77 proc.), którzy używają jej w pracy przeszło dwukrotnie więcej osób niż we Francji (32 proc.) oraz Japonii (29 proc.). Badanie wskazuje także, że ponad 2/3 pracowników optymistycznie podchodzi do wizji współpracy z robotami, a wręcz są tą możliwością podekscytowani. Największe entuzjazm panuje w Indiach (60 proc.) oraz Chinach (56 proc.). Nieco mniej niż połowa osób ma takie podejście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (44 proc.) Singapurze (41 proc). Mniejszą ekscytację sztuczna inteligencja wzbudza w Brazylii (32 proc). Australii i Nowej Zelandii (26 proc.), Japonii (25 proc.), USA (22 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (20 proc.). Najbardziej taka przyszłość przeraża Francuzów, gdzie tylko 8 proc. pracowników jest szczęśliwa na myśl o pracy z robotem. Co ważne, co czwarty ankietowany zadeklarował, że jego relacja z SI jest przyjacielska i zapewnia mu satysfakcję. Większe zaufanie do sztucznej inteligencji mają mężczyźni, spośród których 32 proc. ocenia interakcje z nią pozytywnie, przy 23 proc. kobiet.

Bardziej niż przełożonym, pracownicy ufają sztucznej inteligencji

Aż 64 proc. ankietowanych ma większe zaufanie do SI niż do swoich szefów. Przodują w tym znowu Hindusi (89 proc.) oraz Chińczycy (88 proc.), wysoko plasują się także pracownicy z Singapuru (83 proc.), Brazylii (78 proc), Japonii (76 proc) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (74%). Mniejsza część, ale wciąż powyżej połowy ufa bardziej sztucznej inteligencji w USA (57 proc.), Wielkiej Brytanii (54 proc.) oraz Australii i Nowej Zelandii (58 proc). Tutaj znów, mężczyźni mają większe zaufanie od kobiet (56 proc. do 44 proc.). Co ciekawe aż 82 proc. pracowników twierdzi, że roboty lepiej radzą sobie w części zadań niż ich przełożeni, wskazując tutaj na lepsze dostarczanie obiektywnych informacji, przestrzeganie harmonogramu pracy, rozwiązywanie problemów i zarządzanie budżetem. Kierownik za to lepiej rozumie uczucia pracowników, lepiej przeprowadza szkolenia oraz buduje kulturę pracy.

Największe obawy dot. sztucznej inteligencji to bezpieczeństwo oraz ochrona prywatności, o której boi się co trzeci pracownik. Interesujące jest jednak to, że większy strach przejawia pokolenie Z oraz millenialsi (odpowiednio 43 i 45 proc. z nich), niż ich starsi koledzy z powojennego wyżu demograficznego (23 proc.) oraz pokolenia X (29 proc.).

Więcej o: