CKE użyła ilustracji bez zgody autora. Tłumaczy się "ochroną przed ujawnieniem zadań"

Egzamin ośmioklasisty zawierał rysunek stworzony przez artystę działającego pod pseudonimem Itchy Feet. Centralna Komisja Egzaminacyjna o zgodę na wykorzystanie ilustracji nie zapytała, a teraz tłumaczy, że nie musiała. Z dwóch powodów.

Egzamin ośmioklasisty przez ostatnie dni zaprzątał uwagę uczniów i rodziców. Okazuje się jednak, że jedna z ilustracji, która ilustrowała zadanie z matematyki, mogła powstać z naruszeniem praw autorskich. Narysowana lekką kreską mapa, na której zaznaczono dwa punkty, nakazując dokonanie obliczeń, w rzeczywistości jest dziełem artysty działającego pod pseudonimem Itchy Feet.

Rysunek znanego artysty na egzaminie ósmoklasisty. "Nikt nie prosił o zgodę"

Co ciekawe na arkuszu CKE fragment rysunku pojawia się przetworzony - usunięto z niego napisy (będące swoją drogą sednem żartu, o który rysownikowi chodziło). 

Zbyszek "Kebab" Piotrowicz z serwisu ARHN.eu spytał rysownika wprost, czy wie coś o "nowym życiu" jego ilustracji. "Cześć. Czy otrzymałeś jakieś wynagrodzenie za użycie twojego rysunku w karcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej? Tak z ciekawości?" - spytał. "Nie. Nikt się ze mną nie kontaktował. Co jest nieco smutne, ponieważ zawsze zezwalam na użycie moich prac do celów edukacyjnych. No ale najpierw musisz zapytać" - opisał twórca. W kolejnym wpisie stwierdził, że przypomina mu to sytuację, w której uczeń "korzysta z Wikipedii w swoich wypracowaniach". 

CKE odpowiada na zarzuty

Centralna Komisja Egzaminacyjna na prośbę next.gazeta.pl o komentarz zareagowała błyskawicznie. CKE wyjaśnia, że "w niektórych zadaniach w arkuszach egzaminacyjnych wykorzystuje się rozpowszechnione już utwory".

Utwory te są wykorzystywane w ramach tzw. dozwolonego użytku, przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest państwową jednostką budżetową systemu oświaty, która nie działa w celach komercyjnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje też, dlaczego nie kontaktowała się z autorem oryginalnego rysunku. Twierdzi, że byłoby to złamaniem przepisów. "Jednocześnie podkreślić należy, że - zgodnie z art. 9e ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) - przygotowywanie, drukowanie, przechowywanie i transport materiałów egzaminacyjnych muszą odbywać się w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, a osoby uczestniczące w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu i transporcie tych materiałów są obowiązane do nieujawniania osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych" - wyjaśnia CKE.

Z uwagi na konieczność zapewnienia tej ochrony nie ma możliwości konsultacji z autorem utworu. Stąd też w arkuszach podawane są każdorazowo źródła materiałów, w tym materiałów wykorzystanych do stworzenia grafiki, jeżeli jest to grafika ilustracyjna.

- stwierdzają przedstawiciele Komisji. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia też, że przywiązuje dużą wagę do prawidłowego oznaczania autorstwa w przypadku wykorzystania utworu. "Po informacjach uzyskanych wczoraj – źródło w arkuszu zostało uzupełnione, arkusz udostępniony na stronie internetowej zawiera obecnie wszystkie informacje o autorze mapy oraz o oryginalnym źródle. Zgłoszoną nieprawidłowość naprawiliśmy natychmiast po powzięciu informacji o niepełnym oznaczeniu źródła" - podsumowuje CKE. 

Więcej o: