Drukarka 3D do drukowania domów?

Drukarki 3D nie są już nowością, trwa teraz wyszukiwanie coraz to nowych zastosowań dla nich

Neri Oxman z MIT Media Lab jest przekonana, że mają do odegrania dużo większą rolę niż teraz, gdy drukują prototypy dla projektantów. Ma zamiar wykorzystać takie drukarki do konstrukcji budynków. Na razie większość drukarek używa plastiku jako materiału, trwają próby z wykorzystaniem metalu, a pani Neri Oxman chciałaby, by używały betonu. Udało jej się wydrukować przykładowe elementy.

Z pomocą takiej technologii, architekci i inżynierowie mieliby zupełną kontrolę nad elementami, z jakich powstają ich budynki. Pozwalałoby im to na tworzenie konstrukcji, które są niemożliwe do zbudowania z użyciem dzisiejszych technik.

Widoczne na zdjęciu bąbelki powietrza w betonie pozwoliłyby na otrzymanie lżejszej, lecz nadal wytrzymałej struktury. W ten sposób drukowane elementy mogłyby zużywać do 10 procent mniej materiału.

[za: slashgear ]

Paweł Kamiński

Więcej o: