Diebold Nixdorf - nowy lider usług w sektorze bankowym i sieci handlowych

W dniu 15 sierpnia 2016 roku doszło do zapowiadanego od wielu miesięcy połączenia firm Diebold i Wincor Nixdorf. Będą one funkcjonowały pod jedną marką - Diebold Nixdorf - której strategia będzie się skupiać na rozwoju usług i oprogramowania dla banków i sieci handlowych. Dzięki fuzji Diebold Nixdorf stał się liderem na światowym rynku bankomatów, a produkty tej marki są obecne w ponad 130 krajach.

W ramach zawartej umowy połączenia jednostek gospodarczych, Diebold zaoferował udziałowcom Wincor Nixdorf po 38,98 euro w gotówce za akcję oraz 0,434 swoich akcji zwykłych. Wartość całej transakcji to około 891,7 miliona euro w gotówce oraz prawie 10 milionów nowo wyemitowanych akcji zwykłych Diebold. Akcje nowej firmy zostaną dopuszczone do obrotu na giełdach w Nowym Jorku i we Frankfurcie.

Centrale nowej firmy znajdują się w North Canton, Ohio w Stanach Zjednoczonych oraz w Paderborn w Niemczech. W zarządzie i radzie nadzorczej zasiada ta sama liczba reprezentantów obu stron. Na czele firmy stanął Andy Mattes, który wcześniej pełnił funkcję prezesa Diebold.

xx x Powstała w wyniku połączenia spółka jest największym na świecie producentem bankomatów. Po fuzji zasięg wpływów obu firm wzajemnie się uzupełnił. Diebold był wiodącym graczem na rynku obu Ameryk, a Wincor Nixdorf - liderem w Europie. Te regiony są jednocześnie głównym motorem innowacji i transformacji cyfrowej zarówno w sektorze bankowym, jak i w handlu detalicznym.

Dane liczbowe na temat Diebold Nixdorf prezentują się imponująco. Firma zatrudnia łącznie w 130 krajach ponad 25 tysięcy pracowników, w tym prawie 2 tysiące programistów oraz ponad 14 tysięcy osób zajmujących się usługami. Diebold Nixdorf jest producentem co trzeciego bankomatu na świecie. W sumie na bazę zainstalowanych urządzeń firmy składają się ponad dwa miliony bankomatów i systemów kasowych, obsługujących ponad 25 języków. Przychody nowej firmy szacuje się na ponad 5 miliardów dolarów rocznie.

xx x Zmiany strukturalne pociągną za sobą również zmiany w strategii biznesowej. Diebold Nixdorf planuje stworzyć nową strategię, która rozwinie i wzmocni pozycję firmy na rynku globalnym. Celem tych działań ma być jeszcze silniejsze połączenie handlu z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. - Ta zmiana jest bardzo dobrze przygotowana. Zyskają na niej zarówno klienci, jak i pracownicy, a to daje gwarancję rozwoju. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie, więc tylko ten, kto potrafi szybko dostosowywać się do zmian, będzie wygrywał z konkurencją i budował wartości dla Klientów. Tutaj zarówno Diebold, jak i Wincor Nixdorf byli zawsze na bieżąco, więc czujemy, że to połączenie jest naturalne. Jako Diebold Nixdorf będziemy korzystać ze wspólnych zasobów, wykorzystywać swoje atuty, aby wzajemnie się wzmacniać i dalej tworzyć przyszłość bankowości i handlu detalicznego - mówi Mirosław Janik, Prezes Zarządu Diebold Nixdorf w Polsce i na Ukrainie.