Nadawanie nazw obszarom arkusza kalkulacyjnego

Nadawanie nazw wybranym fragmentom arkusza kalkulacyjnego pozwala przypisywać im dodatkowe znaczenie, dzięki któremu lepiej będzie można się orientować w ich zawartości. Nazwy obszarów arkusza można zapisywać w formułach i odnajdywać je za pomocą Nawigatora lub listy rozwijalnej umniejszonej na pasku formuły. Aby przypisać nazwy określonym obszarom arkusza, przyjrzyj się poniższym wskazówkom:

! Uruchom program Calc i zaznacz interesujący Cię fragment tekstu, któremu chcesz nadać nazwę. Następnie wybierz polecenie Wstaw/Nazwy/Zdefiniuj. Na ekranie Twojego monitora pojawi się okno Definiowanie nazw, w którym wpisz nazwę określonego obszaru w polu wyboru Nazwa. Kliknij przycisk OK. ! Aby nadać nazwy większej ilości obszarów arkusza kalkulacyjnego, wystarczy, że klikniesz na przycisk Dodaj w oknie Definiowanie nazw i podasz kolejną nazwę obszaru. Za pomocą przycisku Pomniejsz zaznaczasz nowy fragment arkusza kalkulacyjnego, któremu chcesz nadać nazwę. Rys. Okno Definiowanie nazw, w którym nadajemy nazwy wybranym fragmentom arkusza kalkulacyjnego ! Program Calc umożliwia nadanie nazw jednocześnie wielu mniejszym fragmentom arkusza kalkulacyjnego. Nazwy zostaną nadane na podstawie nagłówków znajdujących się w zaznaczonych obszarach arkusza. W tym celu zaznacz interesujący Cię fragment arkusza i wybierz z menu głównego polecenie Wstaw/Nazwy/Zastosuj. Na ekranie Twojego monitora pojawi się okno Utwórz nazwy. W oknie tym za pomocą czterech opcji określasz sposób, w jaki będą tworzone poszczególne nazwy zakreślonych obszarów. ! Aby usunąć nadaną nazwę obszaru, wystarczy wybrać z menu głównego polecenie Wstaw/Nazwy/Zdefiniuj, a następnie w oknie Definiowanie nazw kliknij na przycisk Usuń i potwierdź przyciskiem OK. Warto pamiętać, że jeśli do nazwy obszaru zostało utworzone hiperłącze, to po usunięciu nazwy obszaru hiperłącze przestanie działać. Dawid Frankowski