Menu kontekstowe dla menu Start się nie wyświetla

Otwierasz menu Start, odszukujesz potrzebny folder lub aplikację i klikasz prawym przyciskiem myszy. Chcesz uruchomić polecenie z menu kontekstowego, ale nic się nie dzieje. Co zrobić, aby móc korzystać z poleceń zawartych w menu podręcznym? Prawdopodobnie wystarczy dostosować ustawienia menu Start.

Aby to zrobić: 1. Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu wybierz Właściwości. 2. Przejdź do zakładki Menu Start i kliknij przycisk Dostosuj. 3. Na liście Zaawansowane opcje menu Start zaznacz Włącz przeciąganie i upuszczanie. 4. Zatwierdź ustawienia, klikając OK.

Rys. Po uaktywnieniu tej opcji menu kontekstowe będzie się pojawiać