Teraz szybko umieścisz na swojej stronie grafikę z dokumentu Word

Twój przełożony polecił Ci zamieszczenie na stronie WWW pewnych treści. Są one zawarte w pliku Worda, który oprócz tekstu zawiera także rysunki. Niestety nie zapisano ich w oddzielnych plikach graficznych. Czy czeka Cię zatem przenoszenie ich pojedynczo do programu graficznego i zapisywanie jako oddzielne pliki JPG czy GIF? Niekoniecznie.

Program Word począwszy od wersji 2002 (XP) umożliwia zapisanie dokumentu jako stronę Web, a zawarte w nim obrazy jako oddzielne pliki JPG.

Aby to zrobić: 1. Otwórz dokument i z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako stronę sieci Web. 2. W wyświetlonym oknie, z rozwijanej listy Zapisz jako typ wybierz Strona sieci Web. 3. Określ lokalizację i kliknij Zapisz.

embed

Rys. Wybierz odpowiedni format zapisu dokumentu