Wyłączanie zapisu na pamięciach USB

Pendrive'y to bardzo wygodne urządzenia do przenoszenia plików, ale wiążą się z nimi różne zagrożenia. Podobnie jak kiedyś dyskietki umożliwiają przenoszenie wirusów między komputerami. Poza tym pozwalają na kradzież danych, bo łatwo na nie skopiować poufne pliki. Możesz zaradzić tym zagrożeniom, wyłączając w Windows XP możliwości zapisu na pamięciach przenośnych.

Jest to dość proste do wykonania, wystarczy zajrzeć do rejestru:

1. Przejdź do Start/Uruchom i wpisz polecenie REGEDIT.

2. W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies.

embed

Rys. Po zmianach w rejestrze Windows nie pozwoli nic zapisać na pamięciach USB 3. Kliknij Edycja/Nowy/Wartość DWORD i nadaj nowej wartości nazwę WriteProtect.

4. Kliknij dwukrotnie nową wartość i w polu Dane wartości wpisz 1.

5. Po zrestartowaniu komputera zapis na pamięciach USB nie będzie możliwy.

Aby odblokować zapis na pendrive?ach usuń wartość WriteProtect z rejestru lub nadaj jej wartość 0.