Blokada dostępu do Panelu sterowania

Panel sterowania daje dostęp do ustawień, które mają duży wpływ na działanie Windows. Jeśli dostanie się do nich inny, mniej doświadczony użytkownik komputera, może sporo namieszać i doprowadzić do awarii Windows czy utraty plików, jeśli próbowałby korzystać z narzędzia zarządzania dyskami. Dlatego warto rozważyć zablokowanie dostępu do Panelu sterowania, co skutecznie zapobiegnie niepożądanym zmianom ustawień.

W tym celu wykonaj poniższe czynności:

1. Przejdź do Start/Uruchom i wpisz polecenie REGEDIT.

2. W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

embed

Rys. Manipulowanie przy ustawieniach w Panelu sterowania przez niedoświadczonego użytkownika może mieć poważne konsekwencje 3. Utwórz wartość DWORD o nazwie NoControlPanel i w polu Dane wartości wpisz 1.

4. Uruchom ponownie komputer.