Pobieranie filmów Flash (FLV) z Internetu

Czasem po obejrzeniu filmu wideo, np. na YouTube, chcesz zapisać go na dysku, aby móc go później odtworzyć offline. Jeśli plik wideo jest zapisany w podręcznej pamięci cache przeglądarki, narzędzie potrafi go z niej wyciągnąć i zapisać na dysku. VideoCacheView automatycznie skanuje pamięć cache przeglądarki Internet Explorer oraz Mozilla Firefox w poszukiwaniu przechowywanych w nich plików wideo. Jeśli w systemie zainstalowano odtwarzacz, z którym skojarzono odpowiednie formaty wideo, może automatycznie odtwarzać znalezione filmy.

VideoCacheView

nie wymaga instalacji, wystarczy uruchomić pobrany ze strony plik wykonywalny VideoCacheView.exe. Po uruchomieniu narzędzie skanuje pamięć podręczną przeglądarki oraz folder przechowujący tymczasowe pliki Windows. Po odczekaniu około 5-30 sekund w głównym oknie aplikacji pojawi się lista wszystkich znalezionych plików wideo. Dostępne filmy można odtworzyć bezpośrednio z poziomu narzędzia (zakładając, że w systemie zainstalowano aplikacje do odtwarzania filmów FLV) lub zapisać na dysku.

embed

Rys. VideoCacheView pozwala zapisać znajdujące się w pamięci cache filmy FLV