AxCrypt - narzędzie do szyfrowania plików

Jeśli szukasz bezpłatnego oraz łatwego w obsłudze narzędzia do szyfrowania plików - AxCrypt jest dla Ciebie. Narzędzie wykorzystuje algorytm AES z 128-bitowym kluczem szyfrującym. Łatwy proces instalacyjny, integracja z menu kontekstowym, czy możliwość obsługi z poziomu wiersza poleceń to tylko niektóre zalety programu.

Aby zaszyfrować pliki:

  1. Pobierz AxCrypt i uruchom plik instalacyjny. Po zakończeniu instalacji w menu kontekstowym systemu Windows pojawi się opcja AxCrypt .
  2. Kliknij prawym klawiszem myszy folder, którego pliki chcesz zaszyfrować i z menu kontekstowego wybierz AxCrypt/Encrypt . W oknie dialogowym podaj hasło, które posłuży Ci później do deszyfrowania plików.
  3. Otwórz teraz folder z zaszyfrowanymi plikami i zwróć uwagę, że zmieniły się ich dotychczasowe ikony. Próba otworzenia któregoś z nich zakończy się pytaniem o podanie właściwego hasła.

Używanie hasła do ochrony zawartości plików jest oczywiście dobrym rozwiązaniem, ale znacznie bezpieczniejsze jest zastosowanie pliku z kluczem do dekodowania. Klucz jest specjalnym plikiem tekstowym zawierającym losowy ciąg znaków. Plik ten można umieścić na dyskietce lub napędzie USB. Dzięki temu zaszyfrowane pliki będzie można odczytać dopiero po podłączeniu napędu USB z kluczem do komputera.

embed

Rys. AxCrypt to doskonałe darmowe i łatwe w obsłudze narzędzie do szyfrowania plików

Aby stworzyć plik klucza deszyfrującego:

  1. Podłącz napęd USB. Możesz również użyć dyskietki.
  2. Kliknij prawym klawiszem myszy folder z zaszyfrowanymi plikami i z menu wybierz AxCrypt/Make Key-File .
  3. W kolejnym oknie wskaż miejsce (napęd USB lub dyskietka), w którym ma zostać zapisany plik z kluczem deszyfrującym.
  4. Otwórz ponownie okno AxCrypt z menu kontekstowego, podaj dwukrotnie hasło i w polu Key-File wskaż plik z kluczem, który utworzyłeś w poprzednim kroku.
  5. Teraz dostęp do zaszyfrowanych plików będą mieli tylko użytkownicy znający właściwe hasło oraz posiadający nośnik z plikiem klucza.

Warto również sporządzić kopie pliku z kluczem deszyfrującym na wypadek jego utraty. AxCrypt posiada również przydatną funkcję Shred and Delete , która pozwala bezpiecznie kasować pliki tak, aby ich poufna zawartość nie mogła być odzyskana.