Efekt zbliżenia w Movie Maker

Za pomocą efektów Łagodnie do środka oraz Łagodnie na zewnątrz możesz dodać do swojego klipu wrażenie przybliżania obrazu lub jego oddalania. Taki sposób prezentacji wideo przydaje się, np. gdy musisz zaakcentować ważność, dramatyczność danego wydarzenia lub gdy po prostu chcesz skoncentrować uwagę widza na jakimś elemencie obrazu. Windows Movie Maker pozwala ponadto na zwiększenie szybkości takiego powiększania oraz stopnia powiększenia.

W celu zastosowania tych efektów:

Z Osi czasu wybierz klip do edycji. Kliknij go prawym klawiszem myszki i wybierz Efekty wideo .

W lewej kolumnie poszukaj efektu Łagodnie do środka i wybierz go, klikając Dodaj . Im więcej razy dodasz ten efekt, tym większy będzie stopień powiększenia obrazu.

Kliknij OK na dole okienka, aby potwierdzić dodanie efektów.