Wyświetlanie całej listy Wstecz/Dalej w Google Chrome

Podstawowy interfejs przeglądarki Chrome jest bardzo skromny - brakuje tam wielu przycisków i poleceń, które znamy z innych przeglądarek. Przykładowo, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma przycisków umożliwiających wyświetlenie pełnej listy stron odwiedzonych z poziomu danej karty.

To tylko błędne wrażenie - wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na polach Wstecz lub Przejdź dalej - wtedy wyświetlona zostanie pełna lista i można wybrać dowolną z odwiedzonych już stron.

embed

Rys. Pełna lista stron otwartych z poziomu danej karty

Alternatywną metodą jest skorzystanie z polecenia Wyświetl pełną historię , dostępnego w każdej nowo otwartej karcie.