Wygodniejsze przełączanie pomiędzy zakładkami w Internet Explorerze

Do przełączania się pomiędzy otwartymi zakładkami w programie Internet Explorer możesz użyć kursora bądź też skorzystać ze skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[Tab]. Domyślnie w przypadku tego drugiego karty przełączane są kolejno od lewej do prawej. Możesz zmienić sposób przełączania zakładek na inny, który umożliwi otwieranie zakładek w ostatnio używanej kolejności. W praktyce pozwoli to na przełączanie się pomiędzy najczęściej używanymi kartami.

Aby zmienić sposób przełączania zakładek:

W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia , a następnie z wybierz Opcje internetowe .

Kliknij kartę Zaawansowane .

Teraz w obszarze Przeglądanie zaznacz pole wyboru Użyj ostatnio używanej kolejności podczas przełączania kart za pomocą klawiszy Ctrl+Tab .

 

embed