Podatek od czynności cywilnoprawnych

Czynność cywilnoprawna

By powiedzieć sobie o podatku o czynnościach cywilnoprawnych, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym są czynności cywilnoprawne? Najprościej rzecz ujmując, są to wszystkie czynności, które dotyczą prawa cywilnego. Istnieją one wyłącznie pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. Oznacza to, że w momencie, kiedy kupujemy coś od przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż, jest to stosunek prawny (on jest podmiotem prawnym), jednak jeśli kupujemy samochód od poprzedniego użytkownika, mamy już do czynienia ze stosunkiem cywilnoprawnym.

Czynności cywilnoprawne, od których musimy zapłacić podatek

Czynnościami cywilnoprawnymi podlegającymi obowiązkowi zapłacenia podatku są:

 • darowizna (nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści- podatek płaci obdarowany),
 • umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy i praw majątkowych (podatek płaci kupujący, przy zamianie- obie strony),
 • umowa depozytu (podatek płaci przechowawca depozytu),
 • umowa dożywocia (dożywotnia własność nieruchomości- podatek płaci nabywca nieruchomości),
 • umowa o dział spadku (podatek płaci nabywca spadku),
 • umowa o zniesienie współwłasności (podatek płaci nabywca praw własności),
 • umowa spółki i inne akty założycielskie (podatek płacą wszyscy wspólnicy),
 • umowa odpłatnego użytkowania (podatek płaci użytkownik),
 • ustanowienie hipoteki (podatek płaci składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki;,
 • umowa pożyczki (podatek płaci biorący pożyczkę).

Czynności cywilnoprawne nie objęte obowiązkiem podatkowym

Istnieją czynności cywilnoprawne zwolnione z obowiązku podatkowego. Jest ich wiele, jednak do najczęściej spotykanych należą:

 • czynności cywilnoprawne związane ze sprawami alimentacyjnymi, związane z opieką, 
 • czynności związane ze szkolnictwem, nauką, oświatą,
 • umowy sprzedaży wynikające z czynności egzekucyjnych,
 • sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Były to jedynie przykłady czynności cywilnoprawnych zwolnionych z obowiązku płacenia podatku, ale istnieją również podmioty, które zwolnione są z podatków z każdej czynności cywilnoprawnej. Należą do nich między innymi organizacje pożytku publicznego, Skarb Państwa, samorząd terytorialny i jego jednostki czy osoby, które na własne potrzeby nabywają sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, motocykl, samochód osobowy (osoby o określonym stopniu niepełnosprawności).