VAT naliczony

Podatek VAT i VAT naliczony

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego (Value Added Tax) i oznacza "podatek od wartości dodanej". Jest to specyficzny rodzaj opłaty, która dodana jest do każdej transakcji, dotyczy więc zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Co to oznacza? Kupując jakikolwiek produkt w sklepie, musimy mieć świadomość, że do jego wartości dodana jest wartość podatku VAT, którego wartość zazwyczaj jest wyszczególniona.

Podatek naliczony to podatek VAT związany z zakupem produktu lub usługi, który został doliczony przez tego, od kogo produkt lub usługę kupujemy. Podatek naliczony jest sumą kwot podatku VAT określonych w fakturach, które kupujący otrzymał przy nabywaniu towarów lub usług, sumą kwot podatku VAT od faktur od komitenta z tytuły dostawy towarów, które były przedmiotem umowy komisu, sumą kwot podatku VAT wynikających z odpowiednich dokumentów związanych z importem towarów, sumą kwot podatku należnego.

Podatek należny a podatek naliczony

Te dwa rodzaje podatku bywają często ze sobą mylone. Podatek należny to innymi słowy podatek, który należy się urzędowi skarbowemu. Dotyczy on naszej sprzedaży towarów i usług. Jak więc widać- podatek naliczony to ten, który został doliczony do usług lub towarów, które nabywamy, zaś należny to ten, który wynika z towarów i usług, które sprzedajemy. Co mają ze sobą wspólnego VAT naliczony i należny? To bardzo proste. Podatek VAT, który musimy ostatecznie zapłacić urzędowi skarbowemu jest różnicą VAT należnego i VAT naliczonego (VAT do zapłacenia = VAT należny - VAT naliczony).

Podatek naliczony - księgowanie i rozliczanie

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek tak prowadzić księgowość, aby wykazywać w niej osobno VAT naliczony i VAT należny, by istniała możliwość oddzielnego ustalenia tych wielkości oraz zobowiązania z tytułu VAT, zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Istnieją dwa sposoby rozliczania VAT naliczonego: można go rozliczyć w następnych okresach sprawozdawczych jako należności krótkoterminowe lub jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.