Spotkanie w Genewie opłaciło się. ONZ: Miliardy dolarów dla uchodźców

Globalne Forum ds. Uchodźców w Genewie obradowało nad sposobami lepszego zaopatrzenia migrantów. Uczestniczące w nim państwa, organizacje i przedsiębiorstwa przyrzekły im pomoc w wysokości prawie 8 mld dolarów.
Zobacz wideo

Dwudniowe spotkanie w Genewie z udziałem około 3 tys. uczestników opłaciło się przynajmniej pod względem finansowym. Z informacji ONZ wynika, że państwa, organizacje międzynarodowe i firmy są gotowe ofiarować pieniądze na projekty pomocowe i pracę dla 15 tys. uchodźców. Na pierwszym Globalnym Forum ds. Uchodźców przedstawiono także programy mające zapewnić dzieciom uchodźców naukę w szkołach i programy przesiedlania uchodźców.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców Filippo Grandi wyraził swoje zadowolenie z wyników Forum. "Sytuacja uchodźców przeradza się w kryzys tylko wtedy, gdy to dopuszczamy, myśląc krótkowzrocznie i gdy nie planujemy albo nie współdziałamy ze sobą w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza jedną dziedzinę” – powiedział. Po czym dodał: „na tym Forum przeżyliśmy zdecydowany zwrot polegający na ich postrzeganiu w perspektywie długoterminowej“. 

Czytaj więcej: Rada Europy ostrzega przed tragedią na greckich wyspach. "Wybuchowa sytuacja, to walka o przetrwanie"

Bank Światowy zaoferował najwięcej

W sumie na Forum zebrano 770 obietnic dotyczących poprawy sytuacji uchodźców i pomocy dla państw, które ich przyjmują – poinformował Grandi. Sam tylko Bank Światowy przyrzekł przeznaczyć 4,7 mld dolarów, a więc 10 procent więcej niż obecnie, na ustabilizowanie państw ubogich i projekty dla uchodźców. Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na rozwój gospodarczy. Pojedyncze państwa i instytucje chcą wyasygnować około 2 mld dolarów na międzynarodową pomoc dla uchodźców, podał dalej Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców. Międzyamerykański Bank Rozwoju zapowiedział zainwestowanie miliarda dolarów. I wreszcie uczestniczące w Forum przedsiębiorstwa zgłosiły swą gotowość do zainwestowania 250 mln dolarów na pomoc dla uchodźców.

Narody Zjednoczone przyjęły także z zadowoleniem to, że państwa trzecie zamierzają stworzyć większą liczbę miejsc dla przesiedlanych uchodźców, najbardziej potrzebujących pomocy. Komisja Europejska obiecała utworzyć do roku 2020 w całej Europie 30 tys. tzw. miejsc przesiedleńczych. Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców ocenia, że w przyszłym roku na świecie będzie potrzebnych 1,44 mln takich miejsc. Około 3 tys. delegatów na Forum w Genewie z Narodów Zjednoczonych, świata polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego obradowało od poniedziałku (16.12.2019) w Szwajcarii nad lepszą pomocą dla ofiar globalnego kryzysu uchodźczego. 

Czytaj więcej: Rzecznik TSUE: Polska złamała prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców w 2015 r.

Minister Maas żąda więcej solidarności

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas zażądał więcej solidarności z ubogimi państwami przyjmującymi uchodźców. Powiedział, że to właśnie one oferują schronienie największej liczbie uchodźców i ponoszą największe obciążenia z tym związane. Jego zdaniem obciążenia te powinny zostać rozłożone bardziej równomiernie. Heiko Maas zwrócił uwagę, że 9 z 10 państw przyjmujących u siebie najwięcej uchodźców należy do grupy krajów o niskim lub średnim poziomie gospodarki, wymieniając przy tym Ugandę i Pakistan. Jedynym krajem wysoko uprzemysłowionym w tej grupie są Niemcy. Tylko jedna piąta ze 193 państw członkowskich ONZ uczestniczy w godny wymienienia sposób w zaopatrzeniu milionów ludzi na świecie, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domostw – podkreślił szef niemieckiej dyplomacji.

Z danych ONZ wynika, że w tej chwili najwięcej uchodźców (3,7 mln) przyjęła u siebie Turcja. Na drugim miejscu znalazł się Pakistan (1,4 mln), a na trzecim Uganda, Niemcy i Sudan. Każde z tych państw przyjęło 1,1 mln uchodźców.

Kraje rozwijające się upominają

Uczestniczące w Globalnym Forum ds. Uchodźców kraje rozwijające się zażądały na nim także wsparcia dla niespokojnych regionów, z których wywodzą się uchodźcy. Przedstawiciel rządu Kenii, która przyjęła u siebie prawie pół miliona uchodźców, pochodzących w większości z Somalii, wymienił w tym kontekście ten kraj, który potrzebuje pomocy w rozbudowie gospodarki i infrastruktury.

ONZ ocenia liczbę uchodźców na świecie na około 71 mln osób. Ludzie ci uciekają przed przemocą, wojną i w coraz większym stopniu także przed skutkami zmian klimatu. Jest to najwyższa liczba od chwili zakończenia II wojny światowej.

Aż 80 procent uchodźców przebywa w tej chwili w państwach ubogich i rozwijających się, które z najwyższym trudem radzą sobie z kosztami ich utrzymania. Z tego względu najważniejszym punktem obrad Forum w Genewie było bardziej sprawiedliwe rozłożenie tych obciążeń.

W związku ze światowym kryzysem uchodźczym ponad 170 państw członkowskich ONZ uchwaliło rok temu Światowy Pakt ws. Migracji, w którym postanowiono zwoływać w regularnych odstępach czasu Globalne Forum ds. Uchodźców.

Artykuł pochodzi z Deutsche Welle

Więcej o: