Jedna trzecia roślin tropikalnych w Afryce zagrożona wyginięciem. M.in. przez wylesianie

Według najnowszych badań aż jedna trzecia gatunków roślin tropikalnych rosnących w Afryce jest zagrożona wyginięciem. Największym zagrożeniem dla nich są: pozyskiwanie drewna, wylesianie, wzrost populacji, zmiany klimatu i rolnictwo.
Zobacz wideo

Rośliny mają kluczowe znaczenie dla wielu ekosystemów: dostarczają żywność i tlen, są także źródłem minerałów oraz podstawą wielu leków wykorzystywanych przez człowieka. Mimo tak ogromnego znaczenia dla naszego życia, ryzyko wyginięcia roślin pozostaje mniej zbadane, niż szacunki dotyczące wymierania gatunków zwierząt. Do tej pory aż 86 procent wszystkich gatunków ssaków zostało ocenionych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na potrzebę określenia Czerwonej Listy najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków. Dla porównania: tylko 8 procent roślin zostało sklasyfikowanych pod tym kątem.

Aż jedna trzecia roślin tropikalnych w Afryce zagrożona wyginięciem

- Nasze podejście może pomóc w ustaleniu priorytetów dla gatunków lub regionów, na których powinna koncentrować się Czerwona Lista MUOP - powiedział dr Gilles Dauby, współautor badań cytowany przez "The Guardian". Na początku tego roku naukowcy przeprowadzili najbardziej dokładną, jak do tej pory, analizę wymierania roślin. Według ich szacunków aż 571 gatunków zniknęło od początku rewolucji przemysłowej. Liczba ta jednak może być znacznie większa.

Badania oparte były na komputerowym algorytmie, na podstawie którego obliczono liczebność i powierzchnię siedlisk roślin na świecie. Na podstawie tego obliczono, że zagrożonych wyginięciem jest 7 tysięcy gatunków roślin skoncentrowanych na obszarach lasów tropikalnych znajdujących się w zachodniej Afryce. Dodatkowo, jeśli naukowcy przyjęliby klasyfikację stworzoną na potrzeby Czerwonej Listy, to można byłoby uznać, że aż jedna trzecia roślin tropikalnych na tym kontynencie zagrożona jest wyginięciem.

Utrata różnorodności biologicznej ma być problematyczna zwłaszcza w tropikalnej Afryce, regionie o niezwykłej różnorodności, ale z dużymi wyzwaniami społecznymi i politycznymi oraz spodziewanym szybkim wzrostem populacji. Najbardziej nieprzyjaznymi dla roślin rejonami Afryki są tereny: Afryki Zachodniej (kraje: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej), Etiopii, Tanzanii i Demokratycznej Republiki Konga. Wszystkie te kraje mogą utracić przeszło 40 procent swojej bioróżnorodności.

W czerwcu 2019 roku w "Nature Ecology and Evolution" opublikowany został pierwszy globalny raport na temat wymierania roślin. Według tych badań tempo wymierania roślin jest największe w dotychczasowej historii - w ciągu ostatnich 250 lat wyginęło bowiem dwa razy więcej gatunków roślin niż zwierząt (płazów, ssaków i ptaków). 

Więcej o: