Eksperci ocenili zagrożenia dla świata. Pięć największych jest związanych z klimatem i naturą

Ekstremalna pogoda, katastrofy naturalne i będące efektem działań człowieka, utrata różnorodności biologicznej i przede wszystkim - porażka walki z globalnym ociepleniem. To według ekspertów pięć największych zagrożeń dla świata u progu 2020 roku. Po raz pierwszy wszystkie są związane ze środowiskiem.

Przed rozpoczynającym się wkrótce Światowym Forum Ekonomicznym opublikowano doroczny raport oceniający zagrożenia dla świata i społeczeństwa. Setki ekspertów i innych uczestników forum ocenili, co obecnie jest dla nas najpoważniejszym ryzykiem. Po raz pierwszy pięć największych zagrożeń jest związanych z klimatem i środowiskiem. 

Zagrożenia z różnych kategorii (środowisko, gospodarka, technologia itd.) są oceniane pod względem prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków. Np. użycie broni masowej zagłady jest bardzo wysoko na osi skutków, ale - według raportu - jest mało prawdopodobne. Z kolei np. nielegalny handel jest uznawany za dość prawdopodobne zjawisko, jednak niesie ze sobą stosunkowo niskie zagrożenie. 

Zagrożenia, które są zarówno prawdopodobne jak i związane z bardzo dużymi negatywnymi efektami, to w tegorocznym raporcie te związane ze środowiskiem: katastrofy naturalne oraz wywołane przez człowieka, niszczenie różnorodności biologicznej, ekstremalna pogoda. Na pierwszym miejscu znalazła się porażka w walce z kryzysem klimatycznym.  Prezes Światowego Forum Ekonomicznego powiedział: 

Scena polityczna jest spolaryzowana, poziomy mórz rosną, płoną pożary klimatyczne. W tym roku przywódcy muszą współpracować ze wszystkimi sektorami społeczeństwa, aby naprawić i ożywić nasze systemy współpracy, nie tylko dla korzyści krótkoterminowych, ale też w celu rozwiązania głęboko zakorzenionych zagrożeń.

Zobacz też: Aplikacje, które pomogą nam zadbać o środowisko

Zobacz wideo

Zagrożenia kumulują się wzajemnie

Autorzy raportu zwracają uwagę, że szczególnie młodsze pokolenie widzi największe zagrożenie w kwestiach związanych ze środowiskiem. Osoby urodzone po 1980 roku umieściły je na wyższych pozycjach w rankingu niż pozostali. 90 proc. z nich wierzy, że w 2020 roku pogorszy się ryzyko ze strony ekstremalnych fal upałów, niszczenia ekosystemów i utraty zdrowia z powodu zanieczyszczeń. 

Opisywane zagrożenia nie są od siebie oddzielone. Wręcz przeciwnie - wpływają na siebie wzajemnie i mogą się kumulować. W centrum sieci zagrożeń znajdują się zaś zmiany klimatu. Są one związane z utratą bioróżnorodności, katastrofami i ekstremalną pogodą - ale też wieloma innymi zagrożeniami społecznymi czy politycznymi. Kryzys żywnościowy i wodny, przymusowa migracja, upadek rządów na skalę światową - to tylko niektóre z nich.

Inne poważne zagrożenia według raportu to cyberataki, awaria infrastruktury informacyjnej, konflikty międzypaństwowe oraz kradzież danych. Raport ostrzega też przed niestabilnym światem i gwałtownymi zmianami, w efekcie których nie utrzymują się dotychczasowe sojusze i stosunki multilateralne.

Więcej o: