Dania bez dzików. Wybito je co do jednego. Uznano, że 157 dzików zagraża 13,2 milionom świń

Ostatni żyjący na wolności dzik, oznaczony jako "157", został odstrzelony w Danii w związku z akcją zapobiegania ASF (afrykański pomór świń). Próby złapania lub zabicia tego osobnika trwały kilka miesięcy.

Siarhiej Cichanouski Białoruś. Początek procesu sądowego męża Swiatłany Cichanouskiej

Ostatniego przebywającego na wolności dzika w tym kraju odstrzelono ponad dwa tygodnie temu. Zabito go w obawie przed ASF, czyli afrykańskim pomorem świń. Choroba nie jest niebezpieczna dla ludzi, ale ma bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności wśród trzody chlewnej. Dzika oznaczonego numerem "157" obserwowano od kilku miesięcy w Jutlandii Południowej. Podejmowane dotychczas próby złapania lub zabicia go nie przynosiły skutku. Od 2018 r. w Danii zastrzelono łącznie 157 dzików, a długotrwały monitoring nie potwierdził pojawienia się nowych osobników.

Zobacz wideo Afrykański pomór świń

"We wtorek w zeszłym tygodniu [8 czerwca - red.] dzik został zastrzelony. To dzik, o którym wiemy na pewno, że był ostatnim w okolicy. Został zabity w kompleksie leśnym Krusmølle" - przekazał portalowi Landbrugs Avisen Klaus Pagh, konsultant ds. zwierzyny w Duńskiej Agencji Przyrody. Chociaż Pagh deklaruje, że ostatni dzik został zastrzelony, twierdzi też, że nadal nie można całkowicie wykluczyć, że na obszarze Danii nie przebywają dziki.

W 2018 r. liczbę dzików zamieszkujących Danię szacowano na około 100 sztuk. Dania jest krajem bardzo słabo zalesionym - większą część lasów wycięto. Ponad 60 proc. powierzchni tego państwa stanowią tereny rolne.

Katastrofa budowlana w Miami USA. W Miami zawalił się 12-piętrowy budynek. Świadkowie słyszeli krzyki

Chów świń odgrywa w Danii istotną rolę

"Udział duńskiego mięsa w handlu międzynarodowym sięga ok. 15 proc. Bardzo ważnym filarem gospodarki jest właśnie świnia. 1 kwietnia 2021 liczba świń w Danii wynosiła 13,2 miliona. Tym samym Dania jeszcze bardziej intensyfikuje eksport w momencie, gdy liczba świń w Niemczech i Holandii, głównych konkurentów Dani, spada", podano w Polsat News. Dodano, że w 2021 r. cena referencyjna świń w Danii wzrosła z około 143 euro za 100 kg do prawie 175 euro za 100 kg w końcu maja. Jak wynika z oficjalnych danych, eksport świń i wyrobów wieprzowych przyniósł Danii w 2016 r. 4 mld euro. Jedna trzecia wyeksportowana została do krajów niebędących członkami UE.

W związku z zagrożeniem ASF Dania podjęła kilka lat temu działania prewencyjne, by ograniczyć migrację zwierząt. W styczniu 2019 r. informowaliśmy, że na całej długości granicy pomiędzy Danią a Niemcami rozstawiono blisko 70-kilometrowe ogrodzenie

Więcej o: