Zatwierdzenie misji Exploration Test Flight-1

NASA oficjalnie zatwierdziła bezzałogowy test kapsuły MPCV Orion, do którego powinno dojść w 2014 roku. Ta misja została nazwana Exploration Test Flight-1.

W sierpniu wspominaliśmy, że firma Lockheed Martin - twórca kapsuły MPCV Orion, zaproponował bezzałogowy test kapsuły MPCV Orion. Ten test wówczas był nazywany Orbital Flight Test-1 (OFT-1). W misji OFT-1 kapsuła MPCV Orion zostałaby wyniesiona przez rakietę Delta IV Heavy na eliptyczną orbitę wokółziemską o wysokim apogeum, z której powrót symulowałby warunki końca misji spoza orbity wokółziemskiej.

W ostatnich dniach NASA oficjalnie zaakceptowała propozycję przeprowadzenia OFT-1 jako elementu prac nad kapsułą MPCV Orion. Misja została nazwana Exploration Test Flight-1 (EFT-1). Dokładna data statu jeszcze nie została wyznaczona, ale NASA potwierdziła, że misja odbędzie się w 2014 roku - i tak jak wcześniej proponowano, wykorzystana zostanie rakieta Delta IV Heavy.

W misji EFT-1 wykorzystana zostanie kapsuła MPCV Orion, której konstrukcja rozpoczęła się we wrześniu. Do produkcji tej kapsuły MPCV Orion wykorzystano nową technologię spawania elementów pojazdu (tzw. "friction stir welding").

Misja EFT-1 będzie prekursorem do kolejnych misji MPCV Orion. Trzy lata po EFT-1, pod koniec 2017 roku, powinno dojść do pierwszego testu nowej ciężkiej rakiety nośnej NASA (SLS), w trakcie której kapsuła MPCV Orion (bez załogi) zostanie wyniesiona poza orbity wokółziemskie w kierunku Księżyca. Być może już rok albo dwa lata później nastąpi pierwszy załogowy test rakiety SLS oraz kapsuły MPCV Orion, którego celem także będą okolice Srebrnego Globu, być może w podobnym stylu co misja Apollo 8 z końca lat 60. XX wieku.

Więcej o: