Studenci zwolnieni z opłat za studia? Ministerstwo zaleca ich zawieszenie w związku z koronawirusem

W związku z pandemią koronawirusa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało w środę komunikat do władz uczelni wyższych. Resort zarekomendował zawieszenie opłat za studia, z uwagi na studentów zatrudnionych w tych sektorach, w których praca jest niemożliwa ze względu na pandemię koronawirusa

"Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy" - czytamy na stronie internetowej resortu szkolnictwa wyższego.

 

W serwisie YouTube zostało opublikowane krótkie nagranie, w którym wystąpiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska. 

- Szanowni Państwo, w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, wiele przedsiębiorstw, w których pracowali studenci ograniczyło lub zawiesiło swoją działalność. Rekomendujemy władzom uczelni rozważenie zawieszenie pobierania od studentów opłat za studia. Nasza rekomendacja ma na celu ograniczenia obciążeń finansowych studentów w tej trudnej sytuacji. Pamiętajmy o wzajemnym wsparciu i solidarności – zaapelowała Budzanowska.

Pandemia koronawirusa. Zawieszenie kształcenia w uczelniach 

11 marca zostało wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy rozporządzenia od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze Polski ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych i doktoranckich. Jednocześnie Ministerstwo zarekomendowało prowadzenie zajęć w formie na odległość, np. e-learningu tam, gdzie jest to możliwe.

Więcej o: