ZUS przedłuży orzeczenie rencistom i osobom niepełnosprawnym. Trzeba jednak spełnić jeden warunek

Osoby, którym kończy się w najbliższym czasie ważność orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji mogą być spokojne - w związku z panującą epidemią ZUS przedłuży je automatycznie. Niezbędne jest jednak spełnienie jednego warunku.

Przepisy, które normują sprawę orzeczeń składanych do ZUS weszły w życie 31 marca. Według nich orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, których ważność kończy się w okresie stanu epidemii, zagrożenie epidemicznego, bądź 30 dni po ich odwołaniu, zostają automatycznie przedłużone. Przedłużenie rozpoczyna się od dnia upływu terminu ważności i obowiązuje przez 3 miesiące. Niezbędne jest jednak - przed upłynięciem terminu - złożenie wniosku o przedłużenie. 

ZUS przedłuży orzeczenia o trzy miesiące. Kto może z tego skorzystać?

ZUS doprecyzowuje także, że wniosek o przedłużenie mogą złożyć osoby bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego. Warto jednak podać, u jakich lekarzy specjalistów było się leczonym. Pomoże to ZUS-owi w zweryfikowaniu orzeczenia. Osoby, które mają aktualną dokumentację lekarską - mogą ją do wniosku dołączyć. Odpowiednie zaświadczenie lekarskie powinny złożyć również osoby, które po raz pierwszy składają wniosek.

Analogicznie wygląda sytuacja z przedłużeniem prawa do dodatkowego świadczenia tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych oraz prawa do świadczeni rehabilitacyjnego. Orzeczenia będą ważne przez trzy miesiąca, ale maksymalnie do końca rocznego okresu pobierania świadczenia. 

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

O ważności orzeczeń nie powinny martwić się również osoby, którym wygasły one jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemicznego, czyli 14 marca. Im również ZUS zdecydował się przedłużyć ważność. W praktyce oznacza to więc, że Zakład idzie na rękę wszystkim rencistom oraz osobom niepełnosprawnym, które mają niepewną sytuację ze swoim orzeczeniem. Muszą jednak pamiętać o złożeniu wniosku przed terminem jego upływu. 

Więcej o: