Od soboty dalsze odmrażanie. Otwarte m.in. kina i teatry. Wyjaśniamy, jakie ograniczenia będą obowiązywały

Kina, teatry, a także baseny, siłownie i kluby fitness od jutra wznawiają działalność, choć jeszcze w ograniczonym stopniu. Stosując się do ograniczeń sanitarnych, będzie już można organizować targi, kongresy czy konferencje. A także wesela, na początek maksymalnie dla 150 gości.

6 czerwca rozpoczyna się ostatni etap odmrażania działalności branż dotkniętych ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa. Wytyczne dla branż przygotowały m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rozwoju.

Zobacz wideo Zgromadzenia i wesela do 150 osób. Otwarte siłownie, baseny, kina i teatry. Nowe zalecania rządu

Jakie ograniczenia będą obowiązywały w kinach i teatrach?

W kinach, teatrach czy w operze będą od soboty obowiązywały ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, które mogą tam przebywać - jedynie 50 proc. miejsc będzie mogło być zajętych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaleca, by rzędy były zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami; wyjątek stanowią sytuacje, gdy do kina czy teatru wybiera się opiekun z dzieckiem do 13. życia bądź z osobą niepełnosprawną czy też osoby wspólnie gospodarujące.

Z wytycznych wynika, że widzowie np. przy zakupie biletu online powinni podawać swoje dane na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Mają być podawane, by poinformować o ew. kontakcie osobą zakażoną. W trakcie seansu wszyscy widzowie powinni mieć założone maseczki. Zalecono także przestrzeganie dwumetrowego dystansu.

W strefach gastronomicznych w kinach sprzedażą artykułów spożywczych (parzeniem i podawaniem kawy, nakładaniem popcornu itp.) powinny zajmować się tylko osoby pracujące w tej właśnie strefie. Powinny nosić przyłbice.

Jakie ograniczenia będą obowiązywały m.in. na koncertach?

Na imprezach artystycznych obowiązuje ograniczenie maksymalnej liczby osób do 150. O ile to możliwe konieczny jest podział publiczności na sekcje i wpuszczanie poszczególnych grup w odstępach czasowych. Jeżeli istnieje tylko jedno wejście należy ustalić odrębne godziny dla poszczególnych grup.  W trakcie imprezy publiczność powinna znajdować się w odległości co najmniej 2 metrów od sceny (artystów), w przypadku występów wokalnych - w odległości co najmniej 6 metrów.

Od 6 czerwca możliwe organizowanie konferencji

Od jutra możliwe będzie także prowadzenie działalności, związanej z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami (targami, wystawami, kongresami i konferencjami). Warunkiem jest, by na każdego uczestnika przypadało 4 m2 (z wyłączeniem obsługi). Nie będzie jednak możliwe organizowanie targów i wystaw na terenie hoteli. W trakcie spotkań biznesowych, kongresów i konferencji należy zachowywać dwumetrowy dystans od innych uczestników.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju (MR), do czasu pełnego przywrócenia ruchu granicznego realizuje mogą być wyłącznie wydarzenia krajowe. W przypadku spotkania dla minimum 50 uczestników konieczne jest zapewnienie obecności zespołu ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID - 19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej.

Jednocześnie zalecono ustawienie krzeseł, stołów, sceny w trakcie kongresów czy konferencji w taki sposób, by  zapewnić zwiększenie odległości między uczestnikami do minimum dwóch metrów oraz uniemożliwić samodzielny wybór miejsc. Z kolei na targach – niezbędne jest poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.

W trakcie tych imprez ograniczona powinna zostać liczba osób przebywających równocześnie w windzie (maksymalna dopuszczalna liczba powinna zostać podzielona przez 3, przy czym obostrzenie to nie dotyczy rodzin i osób wspólnie gospodarujących), a w szatniach powinien być zajmowany co drugi wieszak. Jednocześnie zalecono rezygnację z udziału w konferencjach, wystawach czy targach osobom, które ukończyły 70. rok życia bądź przewlekle chorym.

Jakie ograniczenia będą obowiązywały na weselach?

Z kolei na weselach i przyjęciach (liczba gości nie może przekraczać 150) - przy stolikach należy usadzać w miarę możliwości osoby wspólnie gospodarujące. Jeżeli byłoby to niemożliwe konieczne jest ograniczenie liczby osób przy stole o 20 proc.; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu w taki sposób, aby nie siedzieli vis a vis siebie.

Podczas przyjęć jeden stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski, a jeden kelner powinien obsługiwać maksymalnie 15 gości.  Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 metry, zaś 1 metr w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Więcej o: