Bon turystyczny 500 plus dla przedsiębiorców. Jak można się zarejestrować?

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedsiębiorcy turystyczni mogą zarejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 sierpnia ruszy możliwość aktywacji bonów w PUE ZUS.

Do rejestracji mogą przystąpić firmy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, mogą za pośrednictwem PUE ZUS złożyć 'Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny' (PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu" – podało MRPiPS w komunikacie.

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie PBT można przekazać wyłącznie elektronicznie - za pośrednictwem PUE ZUS. Osoba, która złoży oświadczenie zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. Manager może dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Manager ma również możliwość:

  • zmiany danych podmiotu turystycznego,
  • złożenia rezygnacji z udziału w programie,
  • ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji,
  • dodania lub usunięcia recepcjonisty, czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu opublikuje Polska Organizacja Turystyczna (POT) na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Jak będzie wyglądała realizacja bonu turystycznego?

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny, podano także.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przyznaje beneficjentom programu 500+ (a także dzieciom i młodzieży, których rodzice zatrudnieni są za granicą i tam pobierają świadczenia) dodatkowego świadczenia w wysokości 500 zł na wypoczynek.

Koszt bonu turystycznego to dla budżetu około 3,5 mld zł. Będzie można nim opłacać wyjazdy, wycieczki czy obozy sportowe dla dzieci do końca marca 2022 roku.

Z bonu będzie mogło skorzystać do 100 tys. firm turystycznych (jak wynika z oceny skutków regulacji) oraz ok. 6,5 mln osób (bo tyle korzysta z programu 500+), w tym wszystkie osoby, które nabędą takie prawo między dniem wejścia w życie ustawy a 31 grudnia 2021 roku). Na dzieci niepełnosprawne ma przysługiwać świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Zobacz wideo Kiedy bon turystyczny trafi do rodzin?
Więcej o: