Dodatek solidarnościowy. Został tylko tydzień na składanie wniosków

Wszyscy zainteresowani wsparciem w postaci dodatku solidarnościowego powinni się pospieszyć. Wnioski o świadczenie można składać tylko do 31 sierpnia.

- Dodatek solidarnościowy wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa. Wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Z naszych danych wynika, że częściej o środki wnioskują kobiety - 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków - ok. 32 proc. - pochodzi od osób między 26 a 35 rokiem życia - powiedziała profesor Gertruda Uścińska, cytowana w komunikacie. 

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. O świadczenie można występować między 1 czerwca a 31 sierpnia. Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy?

O świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi z powodu COVID-19 po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w br.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.