Pensje medyków wzrosną dwukrotnie. Andrzej Duda podpisał ustawę covidową. Są też inne ważne zmiany

We wtorek Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu ustawy covidowej przez Andrzeja Dudę. Nowe regulacje wprowadzają szereg zmian w związku z epidemią koronawirusa.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Wśród zmian znalazły się m.in. wprowadzenie kar grzywny i nagany za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych przez osoby zdrowe i opiekunów "osób małoletnich i osób bezradnych". Rząd w drodze rozporządzenia będzie mógł nakazać osobom podejrzanym o zachorowanie poddanie się badaniom. Ustawa wprowadza także obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Zobacz wideo Łóżka covidowe są "ukrywane"? Rząd przejmuje kontrolę. Do wszystkich szpitali mają zostać wydelegowani żołnierze

Wzrosną pensje personelu medycznego 

Pensje medyków pracujących z chorymi na COVID-19 wzrosną dwukrotnie. Łatwiej będzie można rekrutować pracowników ochrony zdrowia i kierować lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii. Limit wieku dla medyków został podwyższony do 65 lat. Po złożeniu wniosku do wojewody, do pracy z chorymi będą mogły także przystąpić niepełnoletni i osoby wychowujące dzieci.

Do pracy będą mogli być też kierowani studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osoby kształcące się w zawodzie medycznym, osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich pięciu lat oraz ratowników.

Osoby na kwarantannie będą traktowane jak te na zwolnieniu lekarskim

Osoby na kwarantannie i w izolacji domowej będą traktowane analogicznie jak te ze zwolnieniem lekarskim. Recepty na leki, które nie są dostępne, zostaną przedłużone do 150 dni.

Ustawa daje możliwość ustanowienia krajowego koordynatora ratownictwa medycznego i wzmacnia rolę wojewódzkich koordynatorów. To oni będą rozstrzygać spory co do przyjęć w szpitalach.

Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Więcej o: