Egzaminy dla lekarzy przesunięte. Kosiniak- Kamysz krytykuje ministra zdrowia: To jest normalne?

Młodzi lekarze, którzy mieli podejść w tym tygodniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, znaleźli się w trudnej sytuacji. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdecydował o odroczeniu egzaminów do 17 maja.

"Z uwagi na trwający stan epidemii, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których Państwowy Egzamin Specjalizacyjny nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie. W dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do dnia 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian" - podało Ministerstwo Zdrowia w komunikacie.

Zobacz wideo Posobkiewicz: Do szpitali trafia dużo więcej osób młodszych

Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne odroczone

Jednocześnie zaznaczono, że w dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian. MZ podało, że egzaminy specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów zostaną wznowione 17 maja 2021 r.

Decyzję Ministerstwa Zdrowia skrytykował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Dziś minister zdrowia podjął złą decyzję. Nie chcemy się kłócić, ale pokazywać wam, że można inaczej. Zawiesiliście do 17 maja Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Ganiacie lekarzy z Krakowa do Gdańska na egzamin ustny. To jest normalne? - pytał Kosiniak Kamysz w czasie posiedzenia Sejmu we wtorek.

OIL w Warszawie zwraca się do ministra zdrowia

Decyzji ministra zdrowia sprzeciwiają się także organizacje zrzeszające lekarzy. "Mówimy o doświadczonych lekarzach, po 5-6 latach pracy przy łóżku chorego, posiadających wiedzę specjalistyczną potwierdzoną zdaniem egzaminu testowego PES. Lekarze ci poświęcili ostatnie miesiące na wytężoną naukę do egzaminów, co odbyło się w wielu przypadkach kosztem życia zawodowego i rodzinnego tych osób" - napisał Łukasz Jankowski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Jak poinformowano, decyzja dotycząca przedłużenia sesji egzaminacyjnej i zawieszanie możliwości zdawania egzaminów dla wielu z tych lekarzy oznacza brak możliwości powrotu do pracy zawodowej, przedłużenie okresu nauki i niejako zawodowe zawieszenie. W wielu przypadkach dalsze zatrudnienie takich lekarzy w macierzystych jednostkach jest uzależnione od uzyskania przez nich tytułu specjalisty, co - ewentualną decyzją ministra - zostałoby odłożone w czasie. 

Przypomnijmy, że w poprzednich sesjach egzaminacyjnych minister zdrowia podejmował decyzje o zwolnieniu lekarzy zdających PES z egzaminów ustnych.

Więcej o: