niebieski7

  • Zapiszemy hasło na karteczce!

    Zapiszemy hasło na karteczce!

    Laptop premiera Tuska z karteczką z hasłem przylepioną do ekranu narobił szumu w serwisach technologicznych. Istotnie, "hasło zapisane na żółtej karteczce?...

    Janusz A. Urbanowicz