Art. 258 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Art. 258. § 1.

Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.