tomografia fotoakustyczna

  • Szybsze wykrywanie czerniaków

    Szybsze wykrywanie czerniaków

    Zastosowanie tomografii fotoakustycznej w połączeniu ze środkiem kontrastowym ze złota pozwala na dużo skuteczniejsze wykrywanie i obrazowanie czerniaków.

    Leszek Karlik
Więcej o:

tomografia fotoakustyczna

  • Szybsze wykrywanie czerniaków

    nowotworu, dzięki któremu chirurg dokładnie wie, gdzie ma ciąć aby usunąć całego raka. Tomografia fotoakustyczna wykorzystuje efekt fotoakustyczny - naświetla tkankę modulowanym światłem podczerwonym o długości fali 780 nanometrów (które dobrze przenika ludzką tkankę) i nasłuchuje dźwięków, jakie wydają