wierzytelności

Więcej o:

wierzytelności

 • Wierzytelność: co to jest? Na czym polega? Jakie są jej rodzaje?

  Szczegółowe informacje na temat wierzytelności znajdują się Trzeciej Księdze Kodeksu Cywilnego, zatytułowanej "Zobowiązania" - artykuł 353. Jest to prawo majątkowe, które pozwala wierzycielowi na uzyskanie świadczenia od dłużnika. Może ono przyjmować formę zarówno pieniężną, jak i rzeczową

 • Będzie łatwiej korygować VAT od nieściągniętych wierzytelności

  Jak jest obecnie? W sytuacji kiedy podatnik zamierza skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, wierzytelności te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku

 • Umowa cesji - jak zaksięgować?

  Odpowiedź: Wyjaśnijmy na początku, że przelew (cesja) wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku danej jednostki do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej z jej nabywcą (art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: kc

 • Polski windykator spróbuje odzyskać miliardy długów we Włoszech

  Sprzedającym wierzytelności był włoski bank Banca IFIS. W ramach typowego dla instytucji finansowych porządkowania aktywów zorganizował przetarg na sprzedaż wierzytelności, który wygrała właśnie włoska spółka należąca do polskiego indykatora. Czytaj więcej: Pod koniec grudnia Włosi rozpoczęli

 • Faktoring - szybki pieniądz

  i średnich firm. Zaostrzające się procedury przyznawania kredytów obrotowych przez banki mogą mieć wpływ na korzystanie z alternatywnego źródła finansowania firmy, a wybór może paść właśnie na faktoring. Co dla kogo Faktoring polega na wykupie od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych wierzytelności należnych