Światowy Dzień Konsumenta

Po raz 27. obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Najczęściej skarżymy się na usługi telekomunikacyjne, deweloperskie i turystyczne.

Świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw stale rośnie. Coraz częściej domagamy się naprawy lub wymiany uszkodzonych produktów i składamy reklamacje dotyczące zbyt niskiego poziomu usług.

Rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch przyznaje jednak, że niezadowolony klient często napotyka na opór podczas zgłaszania reklamacji. Zazwyczaj polega on na obwinianiu samego konsumenta o spowodowanie uszkodzenia towaru. W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc Rzecznika Konsumenta, ponieważ zwykle sama interwencja takiej osoby wystarczy, aby przedsiębiorca uznał swoją winę.

Znaczna część składanych reklamacji dotyczy usług. Zwykle skarżymy się na usługi telekomunikacyjne, deweloperskie i turystyczne. Sporo problemów mamy też z osobami podającymi się za fachowców, na przykład od remontów mieszkań. Jednak najczęstszym powodem niezadowolenia i skarg konsumentów jest od wielu lat jakość kupowanych butów.

W tym roku Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest pod hasłem "Konsument i jego rzecznik".