Miedwiediew: konieczna reforma światowych instytucji finansowych

Prezydent Rosji opowiada się za zreformowaniem światowych instytucji finansowych. Dmitrij Miedwiediew mówił o tym przed wyjazdem na szczyt G-20 do Londynu podczas spotkania z ministrami finansów państw poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Rosyjski prezydent stwierdził, że "Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy okazały się tylko częściowo przygotowane do obecnego kryzysu". Dlatego należy się zastanowić nad możliwością stworzenia bardziej zbalansowanego systemu światowych walut rezerwowych i pomyśleć jak ten system ma pracować w przyszłości.

Zdaniem prezydenta Rosji "światowy kryzys finansowy jest związany z określonymi problemami w funkcjonowaniu światowych walut rezerwowych". Według Miedwiediewa w niedalekiej przyszłości może stać się aktualną sprawa stworzenia "superwaluty" czyli ponadnarodowego pieniądza.