SKOK Kopernik przestanie istnieć?

SKOK Kopernik może przestać istnieć - ostrzega odwołany przez Kasę Krajową zarząd firmy. Jeden z członków zarządu Rafał Sokołowski nagrał telefoniczną rozmowę z prokurentem zarządcy komisarycznego, Romanem Sikorą, z której wynika, że rozważa on nawet likwidację tej instytucji - o ile z jej siedziby nie zostaną usunięci ochroniarze zatrudnieni przez dotychczasowy zarząd.

Kilkudziesięciu pracowników SKOK Kopernik od kilku dni okupuje wejście do siedziby firmy w Ornontowicach. Obawiają się zwolnień i przeniesienia centrali do Łodzi. Odwołany tydzień temu przez sąd zarządca komisaryczny następnego dnia został ponownie powołany przez Kasę Krajową. Ludzie zebrani przed budynkiem nie chcą go wpuścić do środka.

Nie wiadomo, kiedy i jak uda zakończyć się konflikt, gdyż każda ze stron uważa, że ma rację. Zarządca twierdzi, że jako ponownie powołany może wejść do firmy, a pracownicy i były zarząd twierdzą, że ważniejsza jest decyzja sądu. Ich zdaniem oznacza to, że do władzy wrócił wcześniejszy zarząd. Teraz obie strony czekają na kolejną decyzję sądu.