centrum danych

Więcej o:

centrum danych

 • Duże wyzwania przed centrami danych

  świadczonych usług może być spowodowany stałymi problemami centrów danych, takimi jak złożoność i heterogeniczność, a także ciągłym niedoborem wykwalifikowanej kadry. Zarówno analizy jakościowe, jak i ilościowe wskazują, że znalezienie kompetentnych pracowników ze znajomością zagadnień biznesowych stwarza

 • Problem z zasilaniem w centrach danych

  Budując centrum danych można przyjąć, że średnio na każdy metr kwadratowy jego powierzchni należy dostarczyć 2-3 kW mocy. "Jest ona potrzebna do zasilenia sprzętu oraz odprowadzenia wytworzonego ciepła " - mówi Krzysztof Kossykowski, specjalista z centrum danych firmy telekomunikacyjnej GTS Energis

 • Jak mierzyć energooszczędność centrów danych?

  Oba parametry opracowało i wspiera konsorcjum Green Grid. Jego członkami są tak znane firmy, jak: AMD, American Power Conversion, Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Sun oraz VMware. Konsorcjum wspiera inicjatywy zmierzające do opracowania narzędzia, które pozwalałoby oceniać, czy centrum danych

 • Alcatel-Lucent konsoliduje centra danych

  Obie firmy, po podjęciu w zeszłym roku decyzji o połączeniu się, posiadały 25 centrów danych rozsianych po całym świecie oraz 125 serwerowni (każda zawierająca poniżej 100 serwerów). Wkrótce potem Alatel-Lucent opracował trzyletni plan konsolidowania ośrodków obliczeniowych, przewidujący utworzenie

 • Przełącznik dla centrów danych

  Przełącznik o nazwie TRX 100 ma wysokość 1U i zawiera 48 standardowych portów Ethernet 10/100/1000BASE-T (pracujących w trybie auto-sensing) oraz dodatkowo cztery porty uplink Etherent 10 Gb/s, które mogą obsługiwać miedziane połączenia CX4 albo (korzystając z rozwiązania SFP) połączenia

 • Rosnące zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną

  Autorem raportu jest Jonathan Koomey (naukowiec pracujący w Lawrence Berkeley National Laboratory, profesor Stanford University). Można w nim przeczytać, że pomimo budowania coraz to bardziej energooszczędnych serwerów, pobór elektryczności przez centra danych na całym świecie podwoił się w

 • Syberyjskie centrum danych Microsoftu

  budowy centrum wyniesie ok. 500 mln USD. W raporcie opracowanym przez Data Center Knowledge można przeczytać, że region "jest dla firmy Microsoft atrakcyjny, ponieważ centrum może tu liczyć na pewne i stabilne źródła zasilania". Microsoft ujawnił również że zamierza zbudować centra danych w Chicago (USA

 • HP wirtualizuje centra danych

  Administratorzy zarządzają obecnie centrami danych opartymi na rozwiązaniach HP przy pomocy różnych narzędzi. Oprogramowanie HP Insight Dynamics - VSE pozwoli zarządzać centrami danych (w tym nadzorcami sprawującymi pieczę nad wirtualnymi maszynami) z poziomu jednego interfejsu, który wspiera

 • Chmura publiczna w warszawskim centrum danych OVH

  Otwarte pod koniec 2016 roku centrum danych jest najnowszą inwestycją OVH w tym regionie Europy oraz następnym etapem rozwoju firmy w Polsce, po uruchomieniu w 2004 r. polskiego oddziału. Centrum powstało, aby wzmocnić pozycję OVH na rynkach Europy Środkowej oraz zaadresować potrzeby klientów

 • Przełączniki dla centrów danych

  z myślą o obsługiwaniu dużych centrów danych i połączeń Ethernet 10 Gb/s. Specjaliści twierdzą, że jest to najważniejsza premiera Cisco od 2004 roku, gdy firma zaprezentowała routery linii CSR (Carrier Routing System). Przełącznik Nexus powstawał cztery lata, pracowało nad nim 578 inżynierów i kosztował