dumb network

Więcej o:

dumb network

  • W Polsce rusza wreszcie LTE - mobilny internet szerokopasmowy

    i operatorzy naziemni. Czy będzie tak różowo jak opisują LTE wiadomości dla prasy? Operatorzy telekomunikacyjni niczego nie boją się tak, jak zostania sprowadzonymi do roli dostarczyciela rury. Wśród projektantów sieci telekomunikacyjnych spierają się dwie koncepcje: głupiej sieci ("dumb network

  • Stan zagrożenia

    Sieć jest głupia Pierwszą przyczyną jest sama sieć. Fachowcy nazywają Internet głupią siecią (dumb network). Głupia sieć realizuje jedno zadanie - przekazywać dane między swoimi uczestnikami (węzłami) i nie zajmuje się niczym innym, nie ma też żadnych mechanizmów zabezpieczających. Brak kontroli