AC SA

(ACG) 26,5000 -0,2000 -0,75% 05.12.2023 14:36
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
AC Spółka Akcyjna
Adres:
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Prezes:
Timoszuk Anatol
Sektor:
Części samochodowe
NIP:
9661319418
Regon:
050643816
KRS:
0000294978
ISIN:
PLACSA000014
Kontakt
ir@ac.com.pl
Relacje Inwestorskie
+48 85 743 81 00
Kontakt dla inwestorów
+48 669 999 976
Kontakt dla inwestorów
biuro@ac.com.pl
E-mail
+48 85 743 81 00
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Timoszuk Anatol
Prezes Zarządu
Rutkowska Katarzyna
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i IR
Szymański Krzysztof
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Baraniuk Paweł
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Hulbój Michał
Przewodniczący Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Laskowski Artur Jarosław
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Smolarczyk Marzena Anna
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Mierzejewski Zenon Andrzej
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Kowalczyk Dariusz
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
AC S.A.
875 000 (8,69%)
875 000 (8,69%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
824 000 (8,18%)
824 000 (8,18%)
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
778 927 (7,73%)
778 927 (7,73%)
WIM sp. z o.o.
757 799 (7,52%)
757 799 (7,52%)
Piotr Laskowski
639 238 (6,34%)
639 238 (6,34%)
Dariusz Kowalczyk
480 545 (4,77%)
480 545 (4,77%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
468 527 (4,65%)
468 527 (4,65%)
December Plus sp. z o.o.
462 594 (4,59%)
462 594 (4,59%)
Pozostali akcjonariusze
4 787 053 (47,53%)
4 787 053 (47,53%)

Wiadomości - giełda