PZ Cormay SA

(CRM) 0,6700 -0,0100 -1,47% 05.12.2023 17:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
PZ Cormay Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Prezes:
Sieczek Marcin
Sektor:
Produkcja leków
NIP:
1181872269
Regon:
140777556
KRS:
0000270105
ISIN:
PLCMRAY00029
Kontakt
office@cormay.pl
E-mail
+48 22 751 79 10
Telefon
+49 22 751 79 11
Faks
http://ir.pzcormay.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Sieczek Marcin
Prezes Zarządu
Finotello Flavio
Wiceprezes Zarządu
Suchowski Wojciech
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Markowski Tomasz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Wesołowski Tadeusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Małyska Paweł
Członek Rady Nadzorczej
Marczuk Bartosz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Trznadel Andrzej
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
TOTAL FIZ
16 000 000 (19%)
16 000 000 (19%)
Pozostali akcjonariusze
68 205 008 (81%)
68 205 008 (81%)

Wiadomości - giełda